APOCALIPSIS 3

1Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' Sardis, je' wili cha q'or reje reh: Re' i wilik i wuquub' chi Ruxlab'al i Dios ruuk', eh wilik ruuk' i wuquub' chi ch'umiil je' wili i ruq'or aweh: Re' hin weht'al chib'ih i na a'n, weht'al chi je' hat kamnaq, atoob' ta wilik wo' naq awib'iral chi hat k'achalkaat. 2Chawik'raaj awiib' i hat, chayeew rukowiil kik'ux i xa chib'ih jariik ach k'isiin k'achalkeeb', ruum re' hin i nukoj rehtaal taqe i na a'n ma' imponik ta chuwach i nuDios. 3K'oloq panak'ux re' i k'uhb'aal xat-tiijik cho wii'. Maacanaa' chik runimjiik, eh chayot' ak'ux chi riij aamahk. Wila' ma' chih naa wojiik k'oloq cha naah chi ma' aweht'al, je' rukab' noq inooj k'oloq i ajileq' chi ma' eht'alimaj. 4Atoob' naak ko wilik kiib' ixib' taqe i wilkeeb' awuuk' ar Sardis i ma' kich'uwa'risam ta wach i kiso'. Re' keh naa kiwihiik wuuk' chi saqpotz'ik i kiso', ruum je' re' i ruk'ul chi keh. 5Awach taqe naakeliik korik saqpotz'ik i kiso' naa rukojariik. Eh ma' naa ta nujuxum i kib'ihnaal chupaam i ruhujil i juneliik k'acharik. Naa la' nuq'orom i koq ree waJaaw je' wo' keh ruánjel chi re' keh wak'uun wixq'uun taqe. 6Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel inki. 7Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' Filadelfia, je' wili i cha q'or reje reh: Re' i wilik ruSantohiil, i re' i xti korik, re' wilik ruuk' i ruláweh i reey David, noq i ruteh i ookb'al, ma' awach ta chik neentz'apwik reh, noq i rutz'ap, ma' awach chik neentehwik reh. Je' wili ruq'or aweh: 8Re' hin weht'al taqe chib'ih i na a'n, eh jinaj i ookb'al tehlik i nuyeew aweh ma' awach ta neentz'apwik reh chawach. Ma' re' ta nkiwii' chi ma' q'e' ta k'ih i ye'el rukowiil ak'ux, xanimaj la' i nuk'uhb'aal ma' xapoy taj i nub'ihnaal. 9Re' hin naa taqe nutaq'aam reje awuuk' i junch'uq chi raj kamaj i aj Yahm, re' i xa chukul q'orik taqe, ruum inkikoj kiib' chi aj judío, eh ma' re' ta wo' taqe. Re' taqe re' korehtaal taqe nuxuk'aa' chawach, reh chi neenkinab'eej chi hat nuk'axam. 10Ruum chi xanimaj i nuk'uhb'aal ruuk' kuyuuj, re' hin naa kaat nuko'leem chuwach i ti' k'axik na' chaloq i pajarik chikinaah chu'nchel i tinamit wach ak'al chi nik'inb'al keh 11Re' hin k'ulik iloq weh chi jumehq'iil. Looq'-oq aweh animaniik, reh chi ma' jino'q neenq'uchwik aweh aakorona naa ak'ulum. 12Awach i naa reliik korik, re' hin naa nukojom chi je' jilow pilalix chupaam i rupaat i nuDios ma' jaruuj chik naa reliik cho ar. Naa nutz'ihb'aam yejal wach i rub'ihnaal i nuDios, je' wo' i rub'ihnaal i rutinamiit i nuDios, re' i ak' Jerusaleem naa ruchaliik pan taxaaj ruuk' i nuDios. Eh naa wo' nutz'ihb'aam yejal wach i nu ak' b'ihnaal. 13Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel inki. 14Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilik Laodicea, je' wili cha q'or reje reh re' i korik wach ruk'ux, i ma' xta chukuj q'orik ruuk', i raa' ri'sil chu'nchel i rutz'uhkrisam chaloq i Dios, je' wili i ruq'or aweh: 15Re' hin weht'al taqe chib'ih i na a'n. Weht'al wo' hoq chi ma' hat ta jot'ik, ni xata hat tz'a', ma' xta naq reet hat ta jot'ik oon hat ta tz'a' 16Raaj i wili, xa hat wo' q'ixin ma' hat ta jot'ik ni xata hat tz'a'. Ruum aj re', naa kaat nuxab'em reje wulu'. 17Re' hat je' wili inaq'or: Hin chik b'ehoom. Chu'nchel i nelik korik chi nuwach. Wilik chik chib'ih weh, tiki. Xanaah re', ma' nakoj ta rehtaal chi ma' xta wilik aweh. Hat pixp. Hat neb'aa'. Hat moywach. Hat t'usulkaat. 18Ruum aj re', i nukoj ana'ojb'al chi chaloq' aweh wuuk' i oro, korb'isamaj pan q'aaq'. Chi je' re', netib'ehoomrik chi manlik. Eh chaloq' asaq' so' wuuk', reh chi nee nakoj chawiij b'urb'al wach ak'ixb'ilaal, ruum t'usulkaat. Chaloq aawiq'oom wuuk' tz'ajb'al paam i naq'awach, reh chi nee chik ti'ilwik. 19Re' hin kow taqe nuq'il, i nukoj kina'ojb'al awach taqe nuk'ax. Je' re' noq re' hat, maakanaa' awiib'. Chachop la' ak'ux chi nimanik, eh cha sik' wo' chik i Dios ruka'peech. 20Re' hin pa'alkiin i koq wach puerta chi yuq'inik, awach i rib'iraj i nuq'oral neeruteh weh i rupuerta, neekinokik ruuk'. Neenub'an nuwa' ruuk', je' wo' reh nee wo' rub'an ruwa' wuuk'. 21Awach naa reliik korik naa nuye'em rutzunaab' wuuk' chupaam i nuloq'laj ye'aab', je' rukab' i hin xinelik korik, eh xuyeew nutzunaab' ruuk' i waJaaw paruloq'laj ye'aab'. 22Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel inki i je' ruwii' winaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\