APOCALIPSIS 7

1Chi riij taqe re', xwilow chik inche kiwach kijib' chi ánjel, ju'jun i pa'alkeeb' pantaq rutz'u'kaal i wach ak'al. Eh re' keh xkiq'il peet i kijib' chi teew, reh chi ma' xihupinik ta chinaah i wach ak'al, ni xata nah palaw, ni xata chikinaah taqe chee' k'ahaam. 2Jinaj wo' chik i ánjel xwilow wach, xchalik parelb'aal q'iij wilik ruuk' i rukoj wii' ehtalil i k'achlik Dios. Re' ánjel re' re' kow xuk'er cho chii' chi kiq'orob'jiik i kijib' chi ánjel, re' kik'ulum kajaawriik chub'anariik ti' k'axik reh i wach ak'al ruch'ihil i palaw. Je' wili i xuq'or: 3Ma' chih pee taq awuchej i wach ak'al, i palaw, je' wo' taqe i chee', ko qakoj peet i kehtalil yejal kiwach taqe rukamanoom i qaDios, inki. 4Eh xb'iraj wo' rib'iral nik' kik'ihaal i xkojarik kehtalil chupaam i tinamit Israel. Je' wili kik'ihaal: Jinajsiento miil ruuk' kijib' roxk'ahl miil chi kiib': 5Kab'laj miil i xokik kehtalil chupaam i rutinamitaal i Judá. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Rubén. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Gad. 6Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Aser. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Neftalí. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Manasés. 7Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Simeón. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Leví. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Isacar. 8Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Zabulón. Kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i José. Eh kab'laj miil chupaam i rutinamitaal i Benjamín. 9Chi riij taqe re', xwilow kiwach ma' k'isa tinamit ma' awach ta nkuywik kajaljiik. Xa aha' kichalik panimaq taq tinamit, pantaq kok' tinamit, xa reh reh wach kiq'orik wii', saq saq i kiso'. Kiyohq'eem kixaq ipak'. Pa'alkeeb' i koq chuwach i loq'laj ye'aab', eh chuwach i je' Rak'uun Tentzun. 10Chu'nchel i re' kow xkiq'or chi je' wili: Re' i xelik korik re' i qaDios, i tzunlik cho paruloq'laj ye'aab', je' wo' hoq i je' Rak'uun Tentzun inki taqe. 11Eh re' ruk'ihaal ánjel pa'alkeeb' i koq chi junsuut i loq'laj ye'aab', chi kijunsuut i nimaq kiwach winaq, re' wilkeeb' wii' i kijib' chi k'achaach. Chi kunchelaal ánjel re' re' xkipachaa' qohoq kiib' wach ak'al chulooq'jiik i Dios tzunlik cho paruloq'laj ye'aab'. 12Je' wili xkiq'or: Je' ta wo' naq re'. Neeta naq intz'uuyjik wach, inye'arik ruloq'il, inkojarik chi ehchan na'ojb'al, int'ioosjik reh i rotob'il, inye'arik runimaal wach, inye'arik rajaawriik, re' inye'wik chee kowiil i qaDios wilik chi juneliik. Je' ta wo' naq re', inki taqe. 13Eh chi riij re', jinaj keh i nimaq kiwach winaq xpech'inik cho weh chi je' wili: Raaj taqe saq kiso' wili, ¿awach taqe, eh aha' xi chalik? inki weh. 14Jaaw, xa re' wo' hat ti eht'alinik reh awach taqe, kinki reh. Eh re' reh je' wili i xuq'or weh: Re' taqe wili ik'inaq taqe cho chupaam i ti' k'axik. Yu'naak kitz'ajam chik i kiso', eh xa saqpotz'ik chik xkahnik ruum i rukik'eel i je' Rak'uun Tentzun. 15Ruum aj re', wilkeeb' i koq chuwach i ruloq'laj ye'aab' i Dios. Eh chi q'iij chi aq'ab' k'ahchi' keeb' chub'anariik i rukamaj i Dios chupaam i rupaat wilik pan taxaaj. Re' wo' Dios, i tzunlik cho paruloq'laj ye'aab', naa ruwihiik kuuk' reh i kicha'jaljiik. 16Eh ma' naa ta chik kilom wach i kuyuj wi'k ha', ma' naa ta chik kik'atariik ruum i rutz'a'iil i q'iij, ma' xta wo' chik jino'q tz'a' naa rujot'wiik keh ar, 17ruum re' chik i je' Rak'uun Tentzun, i wilik cho panyejaal i loq'laj ye'aab' naa rucha'jiniik keh. Naa ruk'amam taqe reje paraasb'al ha' inye'wik k'acharik. Eh re' Dios naa rujuxwiik reh chu'nchel i riis naq' kiwach, inki weh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\