ROMANOS 1

1Re' hin i Pablo, hin raj tahqaneel i Jesucristo, xusik' cho nuwach i Dios chi q'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal. 2Re' wo' ruq'orom cho rib'iral i Dios pampeet, re' i xkitz'ihb'aj chaloq pan santo laj huuj taqe i jalal ruq'oral. 3Eh xq'orik cho chi riij i QaJaaw Jesucristo, Rak'uun i Dios, re' xk'ulik chi xa je' winaq, xk'ulik aasjoq wach ak'al chi xikin riih rumaam i reey David. 4Re' Jesucristo xti xk'utinik chi manlik Rak'uun i Dios, ruum wilik rusantohiil, wilik rajaawriik, ruum chi xwukteesjik wo' chik cho ruum i Dios chi k'achlik wach. 5Parub'ihnaal i Jesucristo, xirupab'aa' chi hin raj tahqaneel. Eh xirutaq'aaj chupaam nimaq taq tinamit chuq'orariik keh chi kinimaj i Jesucristo, eh chi ki a'n iraaj i reh. 6Eh re' taq i hat, i hat taq patim Roma, hat wo' taq haa' chi kixilak i nimaq taq tinamit re' re'. Xanimaj wo' taq chik i Jesucristo, 7eh xatruk'ax wo' taq, reh chi xatkahnik taq chi rak'uun rixq'uun i Jesucristo, reh chi xatrukoj taq haa' chi rutinamiit. Re' ta wo' naq i otob'il, i suq laj k'uxliis chuyeew taq chaaweh i QaJaaw Dios, je' wo' i QaJaaw Jesucristo. 8Re' hin peet inwaaj nut'iosem ree nuDios parub'ihnaal i Jesucristo taq chawiij cha ju'junaal, ruum xa aha' yuuq' wilik rib'iral chi nayeew taq ak'ux chunimjiik i Jesucristo. 9Re' Dios, i k'ahchi' nub'anam i rukamaj chu'nchel wánima ruuk' i ruq'orariik rib'iral i ruk'uhb'aal i Rak'uun, reht'al chi xa kok' xilak i nub'an reje nutiij taq chawiij. 10Eh re' i nupahqaaj i hin panutiij ree Dios chi eliik re' chi korehtaal i ruyeew q'ab' weh chi nee kinooj taq chawula'jiik, wila' je' re' iraaj i reh, 11ruum re' hin q'e' nwaaj wilom taq awach. Chi je' re', nee taq tinuk'uhb'alej chi korik, reh chi nee taq inachop ak'ux chi nimanik. 12Iraaj ruq'orom chi k'ul naaqaye'em rukowiil qak'ux chi qawach ruuk' i nimanik k'ahchi' kiin i hin eh ruuk' i nimanik taq k'ahchi' kaat i hat. 13Hermano, re' hin inwaaj chi nee taq inaweht'aliij chi k'ih pech naq inupab'aa' nub'eeh chi ojik taq cha wilariik, eh xakomajaa' ta wo' ruyee riib' chi nuwach. Re' inooj nub'an taq awuuk' re' chi wilik neekinimanik ree Dios, je' rukab' noq xponik nuq'or i ak' k'uhb'aal pan tokoom tinamit, wilik xinimanik reh. 14Re' hin komajaa' i nuq'or i ak' k'uhb'aal keh aj griego, keh ma' re' ta taqe aj griego, keh i wilik kina'ojb'al, keh ma' xta kina'ojb'al. 15Je' re' noq, xa nwotow chik ojik taq awuuk' i hat taq aj Roma, reh i ruq'orariik rukorkiil taq aweh i ak' k'uhb'aal ree ko'lemb'al iib'. 16Re' hin ma' kink'ixik ta chuq'orariik i ak' k'uhb'aal, ruum re' re' i rajaawriik i Dios, ko'lemb'al kiib' i naakinimaniik reh. Eh peet q'orarik keh i aj judío, eh yu'naak k'ahchi' wo' ruq'orariik keh i ma' re' ta taqe aj judío. 17Re' ak' k'uhb'aal wili ink'uhtanik qeh nik' wach noq qoh ruko'leej i Dios. Eh xa ruum chi korik wach qak'ux chi nimanik qoh ruko'leej, ruum je' wili i ruq'or pan santo laj huuj: Re' korik wach ruk'ux chi nimanik wilik ruk'achariik chi juneliik, inki. 18Eh re' Dios kopan taxaaj i ruyeew chaloq i rujosq'iil chikinaah i yiib' wach kina'ojb'al ma' korik ta wach kik'ux. Eh ruuk' i yiib' wach nkian inkitz'ap naah i korik re' nkaaj chi ma' neht'aljik taj. 19Eh aha' wilik taqe i korik eht'alimaj chi riij i Dios, re' keh keht'al wo' naq, ruum k'uhtamaj wo' naq cho keh pampeet ruum i Dios. 20Noq inqilow wach chu'nchel i ruyejaam chaloq, inqanab'eej wach chi re' reh Dios. Eh noq xutz'uhkrisaj chaloq i wach ak'al xk'utinik wo' hoq chi wilik rajaawriik. Ruum aj re', re' tinamit re' re' i ma' nata kiko'leem kiib' chuwach. 21Re' keh keht'al wo' naq chi wilik i Dios, xa re' la' xama' inkiyeew ta ruloq'il chi re' reh Dios. Eh ma' nkit'iosej ta reh i rotob'il. Xa re' la' chik i kisahchel laj na'ojb'al inki a'n, eh xkahnik chi q'equm paam i kikapeb'aal. 22Re' keh wilik kina'ojb'al inki a'n kiib'. Xanaah re', xa meem wo' taqe, 23ruum ma' re' taj i Dios k'achlik chi juneliik xkiyeew ruloq'il. Re' la' chik inche rujalwaach i winaq xakimik reh xkiyeew ruloq'il, i kijalwaach taqe i tz'ikin kirupinik, i kijalwaach i chikop kijib' kooq, i chikop xa kijukem kiib' noq kib'ehik. 24Ruum aj re', re' Dios xuq'eb' taqe chupaam i ruk'axariik wach i ch'uwa' wach na'ojb'al wilik cho pan kánima. Eh k'ul xtohq'ik kia'nam i re' ma' re' chikiwach korehtaal xkik'uhtaaj ruk'ixb'ilaal i kiti'jolal. 25Ma' re' ta chik runimjiik i korik laj Dios inki a'n. Re' la' chik i ma' korik taj inkinimaj. Eh re' chik xkiyeew ruloq'il taqe i rutz'uhkrisam chaloq i Dios. Eh ma' re' ta chik i Dios xkiyeew ruloq'il, re' i xtz'uhkrisanik reh taqe re', re' i Dios wilik chi juneliik. Je' ta wo' naq re'. 26Ruum aj re', re' Dios xuq'eb' taqe chupaam i k'ixb'ilaal chi b'anarik. Je' naa re' wo' re' inki a'n i kehk'een xkikanaa' rub'aan i kanamaj chikinaah. Ma' nkaaj ta chik wirik kuuk' i kib'ahiil, kuuk' la' chik i kuch ixoq inkaaj wirik. 27Eh je' wo' chik re' inki a'n taqe winaq, xkikanaa' rub'aan i kanamaj chikinaah. Ma' nkaaj ta chik wirik kuuk' i kehk'een, eh xa kiqop chik chub'anariik i yiib' wach na'ojb'al, kuuk' chik i kuch winaq inkaaj wirik. Xak'ul chik inki a'n chikiwach i k'ixb'ilaal chi b'anarik. Ruum i re', inye'arik i ti' k'axik chikinaah ruum i Dios ruum i kisahchel laj na'ojb'al. 28Ruum chi ma' xkaaj ta kikojom chi ki Dios, i k'achlik Dios, xikanab'jik ruum i Dios chupaam i kisahchel laj kapeew, reh chi xkian i ma' ruk'ul ta chi b'anarik: 29Xa ma' tiklik ta kib'anik, yiib' wach i kina'ojb'al, aj k'axal wach b'ehomal taqe, aj kaqwachineel taqe, aj kansan kas kichaaq' taqe, sik'il peleto taqe, aj jot'ool taqe, ma' tiklik ta kib'anik, aj molol wach k'utaaj taqe. 30Ch'oolen kas kichaaq' taqe, inkixow wach i k'achlik Dios, xa q'e' kichaq'wik, q'et q'et taqe, xa nim kiwach inki a'n kiib', xa re' yu' inkitz'aq wach ru mahk i kas kichaaq', ma' nkinimaj taj i kituut kajaaw. 31Ma' nkireq ta chi riij i korik, ma' nkian taj inkiq'or chi naa kianam, ma' nkikuy ta ru mahk kas kichaaq', ma' awach taj inkiketelaaj wach. 32Re' keh keht'al wo' naq chi re' Dios ruq'orom chaloq chi awach i kib'anik reh taqe na'ojb'al re' re', i ruk'ul chi naa kikimiik. Eh ma' manlik ta keh chi xa re' keh kib'anik, insuuqb'ik la' wo' kik'ux chi riij awach inkilow chub'aan taqe i re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\