ROMANOS 3

1Eh ¿chib'ih jariik i runimaal wach i aj judío? ¿Chib'ih jariik i rutiq wach chi neenpoch'arik naah i ruk'achab'? 2Xiik' la' naah nimaal wach jino'q i aj judío, k'ih wach chihreet. Peet, ruum chi re' Dios keh i aj judío xuq'or i ruk'uhb'aal chi peet. 3¿Eh wila' wilik taqe aj judío ma' xkinimaj taj i ruk'uhb'aal i Dios? ¿Mi ruum i re', ma' nee ta rub'an i Dios i ruq'orom cho rib'iral? 4Ra'j xti ma' chih ta re' ruum re' Dios korik inq'orik, atoob' ta chu'nchel i tinamit chukul q'orik taqe. Eh tz'ihb'amaj wo' chaloq chi je' wili: Re' hat naa aq'oriik chi korik wach ak'ux, ruuk' i re', naaweliik korik noq naakiq'atam q'orik cha naah, inki. 5Eh wi ta ruum i qayeb'ee wach na'ojb'al inwihik i rukorkiil wach ruk'ux i Dios, ¿chib'ih naq i neenqaq'or? ¿Mi neenqaq'or chi ma' rub'ehel taj i rub'an i Dios noq qohruyeew chutojariik i qamahk? (Re' hin ma' pan k'ayeew ta wach q'orik k'ahchi' taq kaat nuq'oreem) 6Ra'j xti ma' ruyee ta riib' re' chi neenqaq'or i je' re', wi ta ma' korik wach ruk'ux i Dios, ¿nik' naq wach noq neeruq'at i q'orik chikinaah i tinamit wach ak'al? 7Raaj wi ta ruum i chukuj q'orik i nub'an i hin je' rukab' inatz'aq taq wach chi wiij, q'e' neenye'arik ruloq'il i korik i ruq'or i Dios, ¿chib'ih chik reet noq inq'atarik i q'orik chi nunaah i hin chi hin aj mahk? 8Wi ta ruum i chukuj q'orik neenkan i holohik. ¿Chib'aaj wo' reet noq ma' neenb'aan re' i yiib' wach na'ojb'al? Wilik i kiq'orik reh chi je' re' i tijinik i nub'an i hin, xa b'anb'al weh inki a'n Re' taqe re' i ruk'ul chi naa kiye'ariik pantojb'al mahk ruum i Dios. 9¿Chib'ih i naa qaq'orom chi riij i re'? ¿Mi q'e' chihooj re' i qana'ojb'al i hoj, chuwach i kina'ojb'al i keh? Ra'j xti ma' chih ta re', ruum xqaq'or chik chi, chi qunchelaal hoj aj mahk, chi je' taqe aj judío, chi je' taqe ma' re' ta aj judío. 10Je' rukab' i tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili: Ma' awach ta jino'q i korik wach ruk'ux, Jinaj ta naq reje. 11Ma' awach ta jino'q inreqwik chi riij i korik. Ma' awach ta jino'q iraaj rusik'im i Dios. 12Chi kunchelaal xkichop q'ab' rub'aan i yeb'ee wach na'ojb'al. Ma' awach ta keh imb'anik reh i holohik laj na'ojb'al jinaj ta naq reje. 13Re' q'orik i nelik cho pan kalaq xa je' chik chuhiil i ruti'jolal i kamnaq ma' tz'aplik ta naah parujuleel. Eh aj chukul q'orik taqe je' ti'kiil i rutiiw i aaq' i rub'an i kiq'oral. 14Eh xa re' i b'ajooj wilik pan kichii', ma' tiklik ta k'isinoq kiq'orik. 15Eh xama' ahl ta kooq kiq'ab' chukanteesjiik kas kichaaq'. 16Eh aha' yuuq' kiooj k'oloq, xanoq wo' sachooj eh ti' k'axik inki a'n reh i kas kichaaq'. 17Eh ma' keht'al taj i wihik pansuqkiil k'uxliis. 18Eh ma' inkiyohleej ta wach i Dios, inki pan santo laj huuj. 19Re' hoj qeht'al chi chu'nchel i ruq'or i k'uhb'aal, keh i wilkeeb' chi ri'sil i rajaawriik i k'uhb'aal i ruq'or, reh chi ma' nee ta nkiq'or chi ma' xta kimahk. Eh naab'al reh chi chu'nchel i tinamit naa ruq'atariik i q'orik chikinaah ruum i Dios. 20Re' Dios ma' awach ta jino'q i neeruq'or reh chi ma' xta ru mahk xa ruum ta chi runimaj i najtir k'uhb'aal, ruum re' k'uhb'aal re' re' xa re' tii ruyeew qeh chi naab'jik chi hoj aj mahk. 21Eh yu'naak, manqakapaaj chik i ruq'or i najtir k'uhb'aal, ruum re' Dios xuyeew chik qeh chi naab'jik nik' wach noq nakooj ruko'leem. Re' i xuq'or cho rib'iral i najtir k'uhb'aal, re' wo' xkiq'or cho rib'iral taqe jalal ruq'oral i Dios 22Re' Dios qoh ruko'leej xa ruum chi qaye'em qak'ux chunimjiik i Jesucristo. Je' wo' re' kiko'ljiik i rub'an chi kunchel, ruum ma' awach taj i tokoom rilariik i rub'an. 23Ruum chi chu'nchel i tinamit ximahkunik, ma' inkireq taj i ruloq'il i Dios. 24Eh re' Dios xa ruum i rotob'il xa chi kooch xuko'leej taqe chuwach i mahk ruuk' i ko'lemb'al iib' inkan ruuk' i runimjiik i QaJaaw Jesucristo. 25Re' i xutaq'aaj chaloq i Dios chi jilow mayiij, re' rukik'eel xuchihkaaj chi kuyb'al ree mahk. Eh xa ruum i ruye'ariik k'uxliis chi nimanik inkan i kuyb'al mahk. Ruuk' i re', xuk'uhtaaj i Dios chi korik wach ruk'ux, ruum ma' xuyeew ta taqe chutojariik i kimahk kianam chaloq, 26xa ruum chi wilik i q'unil ruuk', je' re' i k'ahchi' rub'anam i Dios yu'naak, i ruk'uhtaaj chi korik wach ruk'ux, ruum i ruko'leej taqe chuwach i mahk awach i kiye'em kik'ux chunimjiik i Jesucristo. 27¿Aha' wilik inqanimb'isaj naq cho wii' qawach? Xsahchik wach ¿Chib'ih reet noq xsahchik wach? Ma' ruum taj i runimjiik i ruq'or i najtir k'uhb'aal, xa ruum la' chi nqayeew qak'ux chunimjiik i Jesucristo. 28Eh noq xooj kuxoq xqareq chi riij chi xa re' wo' Dios neenko'linik ree winaq noq ruye'em ruk'ux chunimjiik i Jesucristo. Eh ma' ruum taj chi rub'aan i ruq'or i najtir k'uhb'aal. 29Eh ¿chib'ih i neenqaq'or chi riij i wili? ¿Mi xa re' wo' taqe aj judío i ruk'ax i Dios? Ma' chih taj, xti korik la' wo' chi ruk'ax taqe haa' i nimaq taq tinamit ma' re' ta taqe aj judío, 30ruum re' Dios xa jinaj wo' hoq. Xa re' wo' reh inko'linik keh chuwach i mahk awach taqe inkiyeew kik'ux chunimjiik i Jesucristo, atoob' ta aj judío atoob' ta ma' aj judío. 31Eh wila' je' re', ¿mi nqesaj rajaawriik i najtir k'uhb'aal ruum i runimjiik i Jesucristo? Ra'j xti ma' chih ta re' Ruuk' la' re' inqamanaa' wach i ruye'ariik rajaawriik i k'uhb'aal re' re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\