ROMANOS 5

1Re' i Dios xa ruum inqayeew qak'ux chi nimanik, qoh ruko'leej chuwach i mahk, eh chi xa parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo wilkooj chik pansuqkiil k'uxliis ruuk' i Dios. 2Eh xa ruum chi nqayeew qak'ux chunimjiik i Jesucristo, inqa a'n rusuqkiil i rotob'il i Dios. Eh ma' xta chik i rub'an wii' kiib' qak'ux, insuuqb'ik la' qak'ux chi ruyub'jiik i ruloq'il i Dios naaqehtriik. 3Insuuqb'ik la' wo' qak'ux noq inchalik ti' k'axik chi qanaah, ruum re' hoj qeht'al chi re' ti' k'axik i ruyeew ruman rukowiil qak'ux, reh chi neenqakuy rik'teesjiik. 4Eh qakuyum-oq chik rik'teesjiik i ti' k'axik qoh elik korik, eh xa re' chik i ruyub'jiik i rotob'il i Dios inqa a'n. 5Eh re' i uy-inik inqa a'n wili, ma' re' ta sub'al qaq'iij, ruum re' Dios ruye'em pan qánima chi manlik i ruk'axb'al, re' inqik'raaj ruum i Santolaj Uxlab'al ruye'em qeh i Dios. 6Eh noq re' hoj ma' nqa a'n ta naq ruko'ljiik qiib chi qib'il qiib' re' i Jesucristo, paruq'ijil xk'ulik ruyee riib' chi kimik chiqiij i hoj, i hoj aj mahk. 7Xti korik noq ma' awach taj ineeruyee riib' pankimik chi jilow jino'q i korik wach ruk'ux. Ru q'iij wilik oon wo' naq inchel ineruyee riib' pankimik chi jilow jino'q winaq q'e' atoob'. 8Raaj i Dios reh xti xuk'uhtaaj chaloq chi q'e' qohruk'ax, ma' re' ta nkiwii' chi ko hoj naq cho aj mahk, xuyeew la' cho chi kimik i Jesucristo quum i hoj. 9Eh yu'naak hoj chik ko'limaj chuwach i mahk ruum i ti'laj kimik xuk'ul i Jesucristo. Ruum aj re', parub'ihnaal i reh, na qako'ljiik chuwach i rujosq'iil i Dios. 10Re' hoj, noq ko nqixowaaj naq cho wach i Dios, re' reh xojruk'am ruuk' panotob'il ruuk' i rukimiik i Rak'uun. Mi kore' ta chik i yu'naak ma' nee qoh ruk'am ruuk' i Dios panotob'il ruum hoj chik ko'limaj, ruum xk'aach wo' chik cho ruka'peech i Rak'uun. 11Eh ma' xata re' wili xub'an i Dios, i ruyeew la' wo' rusuqkiil qak'ux parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo, ruum xa re' wo' reh xkojwik qeh panotob'il ruuk' i Dios. 12Eh xa ruum i jinaj chi peet winaq, Adán rub'ihnaal, xokik i mahk wach ak'al. Re' mahk xa xutiq chik cho riib' kuuk' i tinamit, eh ruum i re', xtohq'ik i kimik, je' re' noq chu'nchel chik kikimik, ruum chu'nchel ximahkunik. 13Eh noq re' Dios komajaa' naq i ruyeew i najtir k'uhb'aal, xak'ahchi' wo' naq chik i mahk wach ak'al. Xa re' la', ma' kiye'ariik ta naq chutojariik i kimahk, ruum komajaa' naq chih i k'uhb'aal. 14Xa re' la' re' kimik xanoq wo' xtohq'ik chaloq paruq'ijil i Adán. Eh xa ko je' wo' re' noq xye'arik cho reh i k'uhb'aal i Moisés, atoob' ta re' kimahk taqe re', ma' je' ta rukab' i ru mahk i Adán, ruum re' reh ma' xunimaj taj i xq'orarik reh ruum i Dios. Eh re' Adán i rujalwaach i xk'ulik iloq koq'uun, re' i Jesucristo. 15Eh re' mahk xub'an i Adán, ma' eliik ta wach ruuk' i qakooch xuyeew i Dios. Korik noq ruum i ru mahk i jinaj chi winaq, ma' k'isiin i xikimik. Raaj i qakooch i rusiij qeh i Dios parub'ihnaal i jinaj chi winaq, re' i Jesucristo, xti xiik' wo' chik naah nimaal wach. Eh xa ruum i reh, ma' k'isiin i naa kireqem i ko'lb'al kiib'. 16Eh re' mahk xub'an i Adán, ma' eliik ta wach ruuk' i qakooch xuyeew i Dios, ruum xa ruum i jinaj chi mahk xub'an, xchalik i tojb'al mahk chikinaah i tinamit. Eh ruum i loq'laj qakooch xuyeew i Dios, ma' k'isiin tinamit xi kahnik chi ko'limaj chik taqe chuwach i mahk. 17Eh wila' re' kimik xtohq'ik chaloq xa ruum i mahk xub'an Adán, xti rub'ehel chi re' Dios, ruuk' i runimaal rotob'il, xa chi siih nee rukanaa' chi ma' xta chik kimahk i naakinimaniik reh. Eh naa ruye'em kajaawriik chupaam i jinaj ak'laj k'acharik parub'ihnaal i jinaj chi winaq, re' i Jesucristo. 18Eh nik' wach noq xub'an chaloq i mahk i Adán, re' xk'amwik cho reh i tojb'al mahk chikinaah chu'nchel i tinamit, je' wo' chik re' i xk'ulik rub'an i Jesucristo ruuk' i rukorkiil wach ruk'ux, xuyeew keh i juneliik k'acharik i kinimanik reh, eh xrisaj chikinaah i tojb'al mahk. 19Eh xa ruum i jinaj chi winaq ma' xnimanik taj, ma' k'isiin i xi kahnik chi aj mahk taqe. Eh re' chik i winaq jinaj reh, re' i Jesucristo, ruum chi xnimanik, ma' k'isiin i naa ruko'leem chuwach i kimahk. 20Eh noq wilik chik i najtir k'uhb'aal, ruum chi ma' xb'aan ta runimjiik, xutiq cho riib' i mahk. Eh noq yohb'aal chik wach i mahk imb'aan, xiik' chik naah i rotob'il i Dios xuyeew chaloq. 21Eh nik' wach noq xwihik cho rajaawriik i mahk, i xk'amwik cho reh i kimik, je' wo' chik re' noq xwihik rajaawriik i rotob'il i Dios chi qako'ljiik chuwach i mahk eh naa wo' ruye'em qeh i juneliik k'acharik parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\