ROMANOS 8

1Je' re' noq yu'naak, ma' xta chik i tojb'al mahk chikinaah i wilkeeb' ruuk' i Jesucristo. Re' taqe i ma' k'acharik ta chik inki a'n je' rukab' iraaj i kiti'jolal, k'acharik la' chik inki a'n je' rukab' iraaj i Santolaj Uxlab'al, 2ruum re' i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al inye'wik k'acharik parub'ihnaal i Jesucristo, qoh ruko'leej chuwach i rajaawriik i mahk, je' wo' chuwach i kimik. 3Eh re' i ma' xub'an ta rub'aan i najtir k'uhb'aal ruum ma' xta rajaawriik chub'aan. Ruum aj re', re' i Dios xutaq'aaj chaloq i Rak'uun chi je' ruwii' winaq aj mahk. Eh xuyeew panti' k'axik i Rak'uun chi jilow mayiij reh i rutojariik riij i mahk, reh i rusachariik wach i mahk i ruk'ax wach i qati'jolal. 4Re' Dios je' re' i xub'an ruuk' i Rak'uun, reh chi naa qa'nam i korik je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal. Re' i hoj i ma' k'acharik ta chik inqa a'n pamahk je' rukab' inqaaj i hoj. K'acharik la' chik inqa a'n je' rukab' iraaj i Santolaj Uxlab'al. 5Eh re' taqe i k'ahchi' keeb' aha' wilik i ruk'ax wach i kiti'jolal, xa re' wo' re' inkikapaaj rub'aan. Eh re' taqe i k'ahchi' keeb' aha' wilik iraaj i Santolaj Uxlab'al, xa re' wo' re' inkikapaaj rub'aan. 6Eh re' rub'anariik i ruk'ax wach i ti'jolal, kimik i ruk'am chaloq. Eh re' i rub'anariik iraaj i Santolaj Uxlab'al, k'acharik, eh rusuqkiil k'uxliis i ruk'am chaloq. 7Re' inkiyeew kik'ux chub'anariik i ruk'ax wach i kiti'jolal, inkixowaaj wach i Dios, ruum ma' nkaaj ta kinimam, eh ma' nee ta wo' kichol runimjiik i ruq'or i ruk'uhb'aal. 8Re' taqe inkik'ax wach chub'anariik iraaj i kiti'jolal, ma' jaruuj neen kiyeew rusuqkiil ruk'ux i Dios. 9Re' taq i hat yu'naak, ma' re' ta chik taq i na a'n i ruk'ax taq wach ati'jolal. Re' la' chik taq i na a'n iraaj i Santolaj Uxlab'al, wila' wilik taq awuuk' i Santolaj Ruxlab'al i Dios. Eh awach i ma' xta ruuk' i Santolaj Ruxlab'al i Jesucristo, ma' re' ta reh i Jesucristo. 10Eh wila' re' chik i Jesucristo wilik taq panawánima, k'achlik taq awánjel at'iosil, ruum re' Dios hat taq chik ruko'leem chuwach i mahk, atoob' ta re' taq ati'jolal naa rukimiik, ruum je' re' i ye'ooj cho chinaah ruum i raa' ri'sil i mahk. 11Eh wila' re' Santolaj Ruxlab'al i Dios, i x-uksanik cho reh i Jesucristo chi k'achlik wach, wilik taq panawánima, re' wo' chik i reh naa ruksaniik cho reh taq ati'jolal i hat chi k'achlik wach ruuk' i Santolaj Ruxlab'al wilik taq panawánima. 12Re' taq i hat hermano, wilik jinaj ihq ye'ooj wach qanaah taq awuuk' reh chi naaqa'nam. Xa re' la', ma' re' ta chik naaqa'nam i ruk'ax wach i qati'jolal, 13ruum wila' re' taq i na a'n i ruk'ax wach taq ati'jolal, akimiik taq i naa areqem. Raaj wila' ruuk' i Santolaj Uxlab'al xasach taq wach i ruk'ax wach taq ati'jolal, naa taq ruwihiik ak'achariik. 14Chu'nchel i re', re' i Santolaj Ruxlab'al i Dios ink'amwik kib'eeh eh manlik taqe rak'uun rixq'uun i Dios. 15Re' taq i hat, ma' awach ta chik neeminwik taq aweh chub'aan i mahk, ruum re' i Santolaj Ruxlab'al i Dios taq ak'ulum ma' re' ta yo'jik i ruk'am taq chaaweh. Re' reh inkojwik taq aweh chi rak'uun rixq'uun i Dios. Eh ruum wo' i Uxlab'al inqaq'or johtoq ree Dios chi je' wili: Hat loq'laj waJaaw, qohki reh. 16Eh re' i Santolaj Uxlab'al i rub'an jinaj wach ruuk' i qánjel qat'iosil i hoj re' inq'orik reh chi hoj chik manlik rak'uun rixq'uun i Dios. 17Eh ruum chi hoj rak'uun rixq'uun i Dios, naa wo' qehtriik haa' i kooch ruq'orom cho rib'iral. Re' kooch re' re', chi riij i Jesucristo naaqehtriik, wila' xti korik chi k'ahchi' qakuyum i ti' k'axik yu'naak je' rukab' i ruk'ulum chaloq i Jesucristo. Chi je' re', naa wo' qehtriik i runimaal ruloq'il. 18Re' hin i nuq'or panuk'ux chi re' taqe ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum pan qak'achariik yu'naak xama' xta tz'aaq, ruum ma' jaruuj neeruq'at wach i ruloq'il i Dios naa qak'ulum na' chub'an. 19Eh chu'nchel i rutz'uhkrisam chaloq i Dios xa kiook chik iil chi ruyub'jiik jaruuj imponik ruq'ijil chuwach i Dios noq naa ruye'em kiloq'il rak'uun rixq'uun. 20Re' taqe rutz'uhkrisam chaloq i Dios ma' tiklik ta chik kib'anik. Xa re' la' ma' xata pankik'ux inchalik, re' la' Dios xkananik chikinaah chi je' re'. Xa re' la' ko ye'ooj wo' q'ab' keh chi naa kiko'leem kiib', 21korehtaal kiko'ljik chuwach i mahk i minwik keh chub'anariik i re' ma' re', je' wo' chuwach i kimik chalik reh chikinaah, reh chi naa kehtriik haa' i loq'laj ko'linik i ruyeew i Dios keh rak'uun rixq'uun. 22Re' hoj qeht'al chi chu'nchel i rutz'uhkrisam chaloq i Dios k'ahchi' kik'iik chi ti. Je' rukab' i ti' k'axik i ruk'ul ixoq noq ink'ulik ruk'ux. 23Eh ma' xata re' taqe i re' k'ahchi' kik'iik chi ti' k'axik. Je' wo' i hoj, i ye'ooj chik qeh i Santolaj Uxlab'al chi je' pee raa' ri'sil i qakooch naa qak'ulum. Inyot'ik i qánima ruum i ruyub'jiik jaruuj i rumanaa' wach i Dios chi naa kooj rukojom chi hoj manlik rak'uun rixq'uun, eh jaruuj i rujal wach i qati'jolal chi jumpech. 24Re' hoj, hoj chik ko'limaj xa re' la', kok'ahchi' quy-eem jaruuj i rumanaa' wach i qako'ljiik i Dios. Qaq'or chi re' hoj k'ahchi' chik qilom wach aha' wilik inquy-eej, ma' ruman ta chik chi nequy-eej. 25Raaj wila' re' i k'ahchi' quy-eem komajaa' ta naa qilom wach, ajwaal wach chi naa qakuyum ruyub'jiik. 26Re' hoj, re' wo' i Santolaj Uxlab'al intoob'inik qeh ruuk' i ruk'isinal qak'ux, ruum re' hoj xa chi qib'il qiib' ma' qohchol ta rupahqaljiik reh i Dios chib'ih inqaaj. Eh re' i Santolaj Uxlab'al i wilik pan qánima, ruuk' i ruyot'kiil ruk'ux, i rupahqaaj i rotob'il i Dios chiqiij. Re' ma' nee ta nqa a'n ruq'orariik i hoj. 27Eh re' Dios ineht'alinik reh qánima, reht'al wo' hoq iraaj rupahqaam i Santolaj Uxlab'al. Ruum re' i Santolaj Uxlab'al i rupahqaaj i rotob'il i Dios chiqiij i hoj, i hoj chik santo laj raj nimaneel. 28Eh re' hoj qeht'al wo' hoq chi chu'nchel i chib'ih jariik wilik inkamanik chi toob'al keh i kik'axwik ree Dios, re' taqe i xusik' cho kiwach chi rak'uun rixq'uun taqe, je' rukab' i xraaj i reh. 29Eh re' Dios, awach taqe i xanoq wo' xreht'aliij cho kiwach chi naa kinimaniik reh, xanoq wo' taqe xupab'aa' chaloq chi naa kireqem chi je' ruwii' i Santolaj Rak'uun, reh chi re' i Rak'uun naa ruk'amwiik kib'eeh i ruk'ihaal hermano. 30Eh re' i xipa'ab'jik cho pampeet ruum i Dios, xuyuq'eej wo' taqe ruuk' chi rak'uun rixq'uun. Eh re' taqe i xuyuq'eej ruuk' re' re', xukanaa' taqe chi ma' xta chik kimahk, eh xuyeew q'ab' keh chi xiehtrik i ruloq'il i reh. 31¿Chib'ih jariik i neenqaq'or chi riij i wili? wila' re' Dios wilik quuk' chi qatoob'jiik, re' taqe i ki-ixowanik qawach ma' xta nee qoh kuchej 32Eh re' Dios ma' xuketelaaj ta wach i Rak'uun, xuyeew la' pankimik chiqiij i hoj. Eh wila' xuyeew i Rak'uun, ¿ra'j naa chik re' aha' wilik ajwaal wach chi qeh ma' nee ruyeew cho qeh parub'ihnaal i Rak'uun? 33Eh ¿awach chik neentz'aqwik kimahk i sik'ooj cho kiwach ruum i Dios? Ma' awach ta chik, ruum re' wo' i Dios xkananik keh chi ma' xta chik kimahk. 34¿Awach chik neen ye'wik keh pantojb'al mahk? Ma' awach ta chik, ruum re' i Jesucristo xuyeew riib' pankimik chi riij i qamahk. Eh xwukteesjik wo' chik chaloq chi k'achlik wach. Eh yu'naak wilik cho parusak'aaj q'ab' i Ajaab'ees Dios chupahqaljiik i koq i rotob'il i Dios chiqiij. 35Eh ¿mi wilik jino'q neenesanik qeh chuwach i ruk'axb'al i Jesucristo? Ma' awach taj, ni xata re' i ti' k'axik, ni xata re' ruti'kiil qak'ux, ni xata re' ixowaal, ni xata re' wi'jaleel, ni xata re' neb'a'il, ni xata re' yohb'aal, ni xata re' kimik. 36Je' rukab' i tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj, chi je' wili: Re' hoj xa pankimik wo' wilkooj chu'nchel q'iij, ruum chi tiqanimaj. Je' rukab' imb'aan keh i tentzun noq kik'amarik reje pankanteesb'al inki a'n qeh, inki. 37Eh ruuk' chu'nchel i ti' k'axik inqak'ul re' re', ma' k'axik ta noq qoh ik'ik chupaam, eh qoh elik korik, ruum qohrutoob'eej i Jesucristo, ixk'axwik qeh. 38Re' hin weht'al chi ma' awach ta neenesanik qeh ruuk' i ruk'axb'al i Dios. Ni xata re' kimik, ni xata re' i neenqak'ul, ni xata re' taqe ánjel, ni xata re' taqe wilik kajaawriik kitaaq'anik cho panuxlab'al, ni xata re' taqe i k'ahchi' ruk'ulariik yu'naak, ni xata re' taqe naa ruk'ulariik na' chub'an, 39ni xata re' taqe i wilkeeb' cho pan taxaaj, ni xata re' taqe wilkeeb' wach ak'al, eh ni xata re' taqe xa chib'ih jariik rutz'uhkrisam chaloq i Dios neenkian qehteesjiik chuwach i ruk'axb'al i Dios, re' i xuk'uhtaaj qeh ruuk' i xuk'ul chiqiij i QaJaaw Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\