ROMANOS 9

1Re' hin i nuq'or i korik parub'ihnaal i Jesucristo, ma' kinchukwik ta q'orik. Eh re' Santolaj Uxlab'al inq'orik panuk'ux chi re' wili i korik. 2Re' hin jinaj i runimaal rutz'irkiil nuwach wilik. Eh wilik i ti' inwik'raaj cho pan wánima chi eliik 3chikiij taqe i was nuchaaq' eliik wach qati'jolal kuuk'. Re' hin nee naq inuk'ulaa' chi neekinye'arik panti' k'axik, ro'q ta naq neenukanaa' runimjiik i Jesucristo, ruuk' tee re' neenkireq ko'lemb'al kiib'. 4Re' keh aj Israel taqe, re' Dios xukoj taqe chi rak'uun rixq'uun, xuk'uhtaaj wo' naq i ruloq'il keh. Re' reh xuk'uhb'alej wo' naq taqe ruuk' i najtir k'uhb'aal. Xuq'or keh nik' wach i loq'inik naa kianam, eh chi wilik i naa ruye'em keh 5Re' keh re' wo' naq ruuk' taqe i peet cho aj nimaneel. Eh chi kixilak i keh xelik chaloq i Jesucristo xk'ulik aasjoq. Eh re' reh wilik rajaawriik chinaah chu'nchel i chib'ih jariik wilik, ruum re' reh i Dios. Re' ta naq i reh neenye'arik ruloq'il chi juneliik. Je' ta wo' naq re'. 6Ma' re' ta chi ma' xooj ta eloq wach i ruq'orom chaloq i Dios ruum ma' chu'nchel taj i aj Israel xinimanik reh. Ruum re' i ruq'orom cho rib'iral i Dios ma' xata keh i aj Israel, keh la' wo' taqe ma' re' ta aj Israel. 7Eh re' Abraham ma' xq'orarik ta reh chi kuuk' ta chu'nchel i rak'uun rixq'uun i naa ruk'ihaaxb'iik i riih rumaam. Je' la' wili i xq'orarik reh ruum i Dios: Ruuk' awak'uun, Isaac, naa ruk'ihaaxb'iik taqe i awiih aamaam, i nuchjik. 8Re' wili iraaj ruq'orom chi re' taqe rak'uun rixq'uun i Abraham ma' chu'nchel ta manlik rak'uun rixq'uun i Dios, xa re' la' wo' taqe manlik rak'uun rixq'uun i Dios aha' wilik i ruq'orom chaloq i reh, 9ruum re' i Abraham je' wili i xq'orarik reh ruum i ruánjel i Dios: Je' yu' pan jinaj haab' naa wo' chik nuk'uliik awuuk', eh re' awehk'een, i Sara, aasjinaq chik jinaj k'isa rak'uun, na' kink'oloq i nuchjik. 10Eh ma' xata re' wili, ko wilik la' iraaj q'orarik chi riij. Re' i ki'ib' chi rak'uun i qatuu Rebeca, xa jinaj i kajaaw, Isaac rub'ihnaal, re' i xikin cho qamaam. 11Eh noq komajaa'-oq ki-aasjik i ki'ib' chi rak'uun i Rebeca, noq komajaa' chih i holohik i yeb'ee wach inki a'n ma' ruum taj chib'ih i holohik xkian, ruum la' chi xsik'arik kiwach ruum i Dios inki a'n i re'. 12Eh re' Dios xuq'or reh i Rebeca chi je' wilik: Re' awak'uun naa raasjiik chi peet, raj kamanoom awak'uun naa raasjiik ko xam naa rukahniik wii', i nuchjik. 13Eh je' wo' re' i ruq'orom chaloq i Dios, re' i tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj chi je' wili: Re' Jacob xti q'e' nuk'ax, eh re' Esaú ma' xnuk'ax taj, inki. 14Eh ¿mi ruum i re' neenqaq'or chi re' Dios ma' rub'ehel ta imb'anik? Ra'j ti ma' chih ta re', rub'ehel la' i rub'an, 15ruum re' reh je' wili i ruq'orom cho reh i Moisés: Re' hin neenuketelaaj wach awach inwaaj nuketelaam wach panuk'ux i hin, inki. 16Je' re' noq, ma' re' taj i winaq q'oreel reh chi neensik'arik wach ruum i Dios ma' ruum ta chi nee ta ruchop ruk'ux chub'anariik i xa chib'ih jariik, xa ruum la' chi nketeljik wach ruum i Dios. 17Eh tz'ihb'amaj wo' pan santo laj huuj chi re' Dios je' wili i ruq'orom cho reh i kireey i aj Egipto: Re' hin xinkojwik aweh chi reey chinaah i tinamit, re' nwaaj i hin chi awuuk' i hat naa nuk'uhtaam i wajaawriik, reh chi naa ruq'orariik wib'iral chi junsuut i wach ak'al, inki. 18Re' Dios neeruketelaaj wach awach iraaj ruketelaam wach paruk'ux i reh. Eh awach iraaj rukowb'isam i ránima i reh, nee wo' rukoowb'isaj i ránima. 19Eh wila' re' Dios inkowb'isanik ree ránima i winaq ¿chib'ih chik reet noq nee ruq'or reh chi wilik ru mahk, wila' ma' awach neenq'atwik wach iraaj rub'anam i Dios? tiko'q naak. 20¿Chib'ih awajaawriik i hat chi neenawech'uj riij ree Dios chib'ih raaj rub'anam? Chakoj rehtaal chi re' jino'q ak'al xun ma' nee ta ruq'or reh chi je' wili awach xtz'aqwik reh: ¿Chib'ih reet noq je' wili nutz'aqariik xa a'n? ma' inko'q ta reh. 21¿Mi ma' re', re' aj tz'aqal xun wilik rajaawriik chinaah i ch'uwa'. Wila' raaj i reh, ruuk' i ch'uwa' re' re' neeruyejaa' jino'q i xun nim wach neen kamanik wii'. Eh wiraaj nee wo' ruyejaa' jino'q i xun xama' nim ta wach neen kamanik wii'? 22Eh re' Dios je' wo' re' i rub'an. Iraaj ta ruk'uhtaam i rujosq'iil ruuk' i rajaawriik, jumehq'iil naq xuyeew taqe pantojb'al mahk awach taqe i ruk'ul chi naa ruye'em pantojb'al mahk, re' taqe i naa naq rusacham kiwach. Najt la' xukuy cho rilariik chib'ih jariik inki a'n 23Eh re' Dios xraaj wo' cho ruk'uhtaam quuk' i hoj i chi naa kooj ruko'leem, xuketelaaj qawach, eh xanoq wo' pampeet xojrupab'aa' chaloq, reh chi naa qak'achariik ruuk'. 24Re' Dios je' wili rusik'ariik cho qawach xub'an: Wilik i xusik' cho kiwach chi kixilak aj judío. Eh wilik xusik' cho kiwach chi kixilak i ma' re' ta taqe aj judío. 25Je' rukab' i tz'ihb'amaj chaloq chupaam i ruhuuj i Oseas, re' i xuq'or i Dios chi je' wili: Awach naq taqe i ma' re' ta nutinamiit, naa nukojom taqe chi nutinamiit. Eh awach taqe i ma' nuk'ax ta naq taqe, q'e' chik naa nuk'axam taqe, inki. 26Chupaam wo' ye'aab' re' re' xq'orarik keh ruum i Dios chi je' wili: Re' taq i hat, ma' hat ta taq nutinamiit, ar xq'orarik keh chi je' wili: Hat taq wak'uun wixq'uun i hin k'achlik Dios, inki. 27Re' Isaías reh je' wili i xuq'or cho chikiij aj Israel: Atoob' ta xiik' naah kik'ihaal taqe rak'uun rixq'uun i Israel, je' kik'ihaal saniib' chii' palaw, xama' q'e' ta k'ih nakiko'ljiik chi kixilak, 28ruum re' QaJaaw naa taqe ruye'em pantojb'al mahk chu'nchel i tinamit, eh naa rub'anam chi jumehq'iil, inki. 29Eh re' wo' Isaías xq'orik cho reh chi je' wili: Wi ta ma' xukanaa' kiib' ixib'-oq i qak'uun qixq'uun i QaJaaw Dios nim rajaawriik, yu'naak i hoj sahchinaq naq chik qawach, je' rukab' noq xsacharik cho kiwach taqe aj Sodoma, taqe aj Gomorra, inki. 30¿Chib'ih jariik i naa qaq'orom chi riij i wili? Re' i naa qaq'orom re' chi xa ruum chi xkiyeew kik'ux chunimjiik i Jesucristo taqe i ma' re' ta aj judío xiko'ljik chuwach i mahk ruum i Dios, ro'q ta ma' k'ahchi' ta naq kikapaam rusik'ariik i ko'lemb'al kiib'. 31Re' taqe aj Israel keh, i k'ahchi' naq kinimam i ruq'or i najtir k'uhb'aal reh chi naa naq kiko'ljiik chuwach i mahk, ma' xkireq taj i ko'lb'al kiib'. 32¿Chib'ih reet? Ma' xkireq taj, ruum ma' xkisik' taj ruuk' i ruye'ariik kik'ux chunimjiik i Jesucristo. Ruuk' la' chik inchee, runimjiik i najtir k'uhb'aal naa kireqem ko'lemb'al kiib' pankik'ux i keh. Ruuk' i xkian re' re' xiq'ehb'ik, je' xkitoxk'iij i nah kooq chuwach ab'aj toxk'b'al oqis, 33je' rukab' i tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj, chi riij i Jesucristo, re' xuq'or i Dios chi je' wili: Re' hin jinaj ab'aj inanukojom ar Sión. Awach i ma' naa ta runimaniik reh je' naa naruutoxk'iim i rooq chinaah. Eh awach i naa runimaniik reh, naa ruye'ariik reh i q'orooj rib'iral reh, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\