MATEO 1

1Re' wilih rihujil i rasb'al i Jesuus, re' Kristo, rak'uun i David, rak'uun i Abraham. 2Re' Abraham rajaaw i Isaak, re' Isaak rajaaw i Jakob, re' Jakob rajaaw i Judá je' wo' taqeh richaaq'. 3Re' Judá xwih'ik riha'lak'uun ruuk' i Tamar, re' i Pares eh re' Séraj; re' Pares rajaaw i Esrom, re' Esrom rajaaw i Aram, 4re' Aram rajaaw i Aminadab, re' Aminadab rajaaw i Najsón, re' Najsón rajaaw i Salmón, 5re' Salmón xwih'ik riha'lak'uun ruuk' i Rahab, re' i Boos; re' Boos xwih'ik riha'lak'uun ruuk' i Rut, re' i Obed; re' Obed rajaaw i Jesé, 6re' Jesé rajaaw i rey David. Re' David xwih'ik riha'lak'uun ruuk' i rehk'een naq i Urías, re' i Salomón. 7Re' Salomón rajaaw i Robohán, re' Robohán rajaaw i Abías, re' Abías rajaaw i Asaf, 8re' Asaf rajaaw i Josafat, re' Josafat rajaaw i Joram, re' Joram rajaaw i Osiiyas, 9re' Osiiyas rajaaw i Joatam, re' Joatam rajaaw i Ajás, re' Ajás rajaaw i Esekías, 10re' Esekías rajaaw i Manasés, re' Manasés rajaaw i Amón, re' Amón rajaaw i Josiiyas, 11re' Josiiyas rajaaw i Jekonías je' wo' taqeh richaaq' noq xik'amarik jeh Babilonia. 12Eh chiriij i kik'amariik ar Babilonia, re' Jekonías rajaaw cho i Salatiel, re' Salatiel rajaaw i Sorobabel, 13re' Sorobabel rajaaw i Abiud, re' Abiud rajaaw i Eliakím, re' Eliakím rajaaw i Asor, 14re' Asor rajaaw i Sadok, re' Sadok rajaaw i Akim, re' Akim rajaaw i Eliud, 15re' Eliud rajaaw i Elehasar, re' Elehasar rajaaw i Matán, re' Matán rajaaw i Jakob. 16Re' Jakob rajaaw i José re' rib'ahiil i Mariya, re' xaasjik wii' i Jesuus, re' Kristo rib'ihnaal. 17Je' re' noq re' rik'ihaal taqeh rimaam rati't i Jesuus xtohq'ik cho ruuk' i Abraham ku xponik ruuk' i David: kajlaj ch'iht chi k'acharik. Eh ku ruuk' cho i David noq ku xik'amarik jeh Babilonia: kajlaj ch'iht wo' chi k'acharik. Eh ruuk' i kik'amariik Babilonia ku ruuk' i Kristo: kajlaj ch'iht wo' chi k'acharik. 18Re' raasjiik i Jesuus re' Kristo je' wilih riwii': pahqamaj chik i Mariya, re' rituut i Jesuus, ru'uum i José eh ku majaa' ta inq'ahxik ruuk', noq xkahnik wach k'acharik ru'uum i Looq' laj Uxlab'al. 19Re' José, re' rib'ahiil, re'reh korik wach rik'ux; ma' xraaj ta risachariik wach i riloq'il: ru'uum aj re' xraaj naq rikanaam xa pan k'olik. 20Noq k'ahchi' rikapaam riij i wilih, jinaj ri-ánjel i Qajaaw xik'uhtaaj riib' reh pa riwiriik eh xiq'or reh: —José, rak'uun i David, matiyo'jik chi rik'amariik i Mariya chi awehk'een, ru'uum re' wilik wii', ruuk' i Looq' laj Uxlab'al xchalik. 21Nariwih'iik jinaj riha'lak'uun, eh Jesuus i rib'ihnaal na-akojom ru'uum re'reh nariko'liniik reh i ritinamiit chipaam i kimahk. 22Chu'nchel i wilih xk'ularik reh chi narojiik eloq wach i q'orooj cho ru'uum i Qajaaw ruuk' chii' i propeeta: 23«Chakoj taq rehtaal, re' q'ahxoq narikahniik wach k'acharik; naraasjiik jinaj riha'lak'uun, eh Emanuel i rib'ihnaal nakikojom», (iraaj riq'orom: «Re' T'yoos quuk' i hoj»). 24Noq xwuktik i José pa riwiriik, xib'an nik' wach i xtaq'ab'jik wii' ru'uum i ri-ánjel i Qajaaw, eh xik'am i rehk'een. 25Eh chi ma' xiq'o'reej ta, re' Mariya xwih'ik jinaj riha'lak'uun, Jesuus xikoj chi b'ihnaal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\