1 Piotra 5

1Tych zatem pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały: 2Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. 3Nie jak udzielni władcy gnębiący poddanych, lecz jako wzór dla stada. 4A gdy się ukaże Arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały. 5Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym udziela łaski. 6Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. 7Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. 8Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Wasz Przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. 9Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. 10A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11On sam niech panuje na wieki. Amen! Zakończenie 12Napisałem do was pokrótce za pośrednictwem Sylwanusa, którego uważam za wiernego wam brata. Pragnąłem dodać wam otuchy i upewnić was, że trwacie w prawdziwej łasce Bożej. 13Pozdrawia was wspólnota z Babilonu, podobnie jak wy wybrana, oraz Marek, mój syn. 14Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Niech pokój napełnia was wszystkich żyjących w Chrystusie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\