1 Tymoteusza 3

1Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. 2Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, 3wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nastawionym na pieniądz, 4dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością. 5Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o kościół Boży? 6Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. 7Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. 8To samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, nie dwulicowymi, nie nadużywającymi wina, nie chciwymi brudnego zysku, 9zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. 10Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem — jeśli okażą się nienaganni — rozpoczną posługę. 11Podobnie kobiety: Powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. 12Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. 13Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. Prawdy wiary 14Te rzeczy przekazuję ci w nadziei, że wkrótce do ciebie przyjdę. 15Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. 16A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\