1 Tymoteusza 4

1A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. 2Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem, 3takich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. 4Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. 5Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko. 6Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. 7A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. 8Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. 9Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. 10Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. 11Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. 12Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w Słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. 13Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. 14Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. 15O to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. 16Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Relacje we wspólnocie wierzących


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\