Kolosan 1

1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, oraz Tymoteusz, nasz brat, 2do świętych i wiernych braci w Chrystusie, zamieszkałych w Kolosach: Niech Bóg, nasz Ojciec, darzy was łaską i pokojem. 3Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 4Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. 5Pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie. Słyszeliście o niej w słowie prawdy, dobrej nowinie, 6która i do was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie — podobnie jak u was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga. 7Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa. 8On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z Ducha. 9Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, 10po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, 11wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością 12dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych — tam, gdzie panuje światło. 13On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, 14w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. 15On jest obrazem niewidzialnego Boga,praprzyczyna wszelkiego stworzenia, 16poniewa w Nim zostało stworzonewszystko — w niebie i na ziemi,to, co widzialne i niewidzialne,trony oraz rzady,zwierzchnosci i władze;wszystko zaistniałoprzez Niego i dla Niego. 17On sam jest przed wszystkimi w Nim trwa wszystkorazem połaczone. 18On te jest Głowa Ciała — Koscioła;On jest poczatkiem,pierwszym zmartwychwstałym,aby we wszystkim miec range pierwszenstwa, 19gdy w Nim cała Pełnia zechciała zamieszkac, 20i przez Niego pojednac ze sobawszystko — na ziemi i w niebie —dzieki wprowadzeniu pokojuza cene krwiprzelanej przez Niego na krzyu. 21Was również, kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła, 22teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych, 23jeśli tylko nieprzerwanie trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. Usłyszeliście ją, gdyż jest głoszona każdemu stworzeniu pod niebem, a ja, Paweł, zostałem jej rzecznikiem. 24Teraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę, i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym — za Jego Ciało, którym jest Kościół. 25Rzecznikiem tego Kościoła zostałem zgodnie z planem Boga powierzonym mi względem was, by wypełnić Słowo Boże, 26tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. 27Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. 28To Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. 29Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\