Rzymian 12

1Zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swe ciała na ofiarę —żywą, świętą i miłą Bogu — na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. 2Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak, byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. 3Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego, niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, na miarę udzielonej mu przez Boga wiary. 4Jedno ciało ma wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. 5Podobnie my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. 6Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary: czy to prorokowania — do głoszenia na miarę wiary; 7czy usługiwania — do służby z poświęceniem; czy to nauczania, po to, by pouczać; 8czy też zachęcania, po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera — to hojnie; kto przewodzi — to z zapałem; kto okazuje miłosierdzie — to z całego serca. 9Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. 10Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. 11W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu — gotowi do służby. 12W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. 13Wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność. 14Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują — dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. 15Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. 16Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. 17Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. 18Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. 19Najdrożsi! Nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież: Pomsta należy do Mnie, Ja odpłacę — mówi Pan. 20Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. 21Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Chrześcijanin a władze świeckie


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\