1 PEDRO 2:9

9Gamcunatami isanga Tayta Diosninsi acrayäshushcanqui salvash cayänayquipä. Payta sirviyänanpä cüracunata Tayta Diosninsi acrashgannömi gamcunatapis acrayäshushcanqui may-saychöpis payta sirviyänayquipä. Saynöpis Israel nación runacuna Dios munashganno cawayänanpä cayashgannömi gamcunatapis pay munashganno cawayänayquipä acrayäshushcanqui. Saynöpis acrayäshushcanqui salvacog cashganta wilacuyänayquipämi. Salvayäshushpayquimi jusalicur sacäpacushno cawayashgayquipita jorguyäshushcanqui acsichönöna car cushish cawayänayquipä.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More