SAN JUAN 11:47

47Sayta wiyaycurmi mandag cüracunawan fariseo runacuna Israel runacunapa autoridänincunata gayaycasir niyargan: “Milagrucunata ruraptin aläpanami runacuna criyiycäyan Dios cachamushgan Cristo cashganta. ¿Imatatä rurashun say runata?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More