SAN JUAN 11:51

51“Say runala wanusun lapansi salvacunansipä” nir Caifás nergan Roma runacuna Israel runacunata ushacäsiyänanta mana munarmi. Payga manami tantyargansu jusansicunapita wanur Jesús salvamänansipä cashganta. Mana tantyaptinpis sayno parlananpä Tayta Dios yarpayninman churargan más mandag cüra say wata captinmi. Caifás nishgannölami Jesús wanorgan Israel runacunata y mana Israel runacunatapis salvananpä.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More