SAN JUAN 17:23

23Cuyanacur cawayänanpämi paycunawan imaypis caycäshä. Saynölami gampis nogawan caycanqui. Cuyanacur cawayashganta ricarmi cachamashgayquita tantyashpan waquin runacunapis chasquicayämangapä. Saynöpis tantyayanga nogata cuyamashgayquino paycunatapis cuyashgayquita.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More