JUDAS 1:8

8Jusalicogcunata Tayta Diosninsi in ernuman gaycunanpä cashganta musyaycarpis say lutan yachasicogcunaga saynölami jusalicuycäyan. Saymi mana pengacuypa chïnäcur waynäcur cawacuyan. Saynöpis: “Quiquëmi munayyog caycä” niyashpan manami pitapis cäsucuyansu. Nircurnami niyan sayno cawayänanpä sueñuynincho Tayta Dios revelashganta. Saynöpis paycunaga angilcunapä y supaycunapäpis shimin tarishgantami imatapis parlayan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More