SAN LUCAS 8:14

14“Waquin runacunapa shongonga casha rurincho cag alpanömi caycan. Paycunaga Tayta Diosninsipa wilacuyninta wiyarpis más yarpachacuyan waraynincuna imanöpis cawayänalanpä, rïcu cayänalanpä y quiquin munashganno cawayänalanpämi. Saycunalapä yarpachacurmi Tayta Diosninsi munashganno cawayansu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More