SAN MATEO 1

1Wuj chpa' tz'ib'talwa' uxe'na'al Jesucristo, Uk'ijol knaq David xoq'je' uk'ijol knaq Abraham. 2Re' Abraham uqaw knaq Isaac, re' Isaac uqaw knaq Jacob, re' Jacob uqaw knaq Judá ch'il rixlal Judá. 3Re' Judá ch'il Tamar chir rixiqil, kiqaw knaq Fares ch'il Zara. Re' Fares uqaw knaq Esrom, re' Esrom uqaw knaq Aram. 4Ruk'ut Aram uqaw knaq Aminadab, re' Aminadab uqaw knaq Naasón, re' Naasón uqaw knaq Salmón. 5Ruk'ut Salmón ch'il Rahab chir rixiqil uqaw knaq Booz, re' Booz ch'il Rut chir rixiqil uqaw knaq Obed, re' Obed uqaw knaq Isaí, 6Re' Isaí uqaw knaq David, chir nimlaj ajtaqnel. Re' David ch'il Urías chir rixiqil uqaw knaq Salomón. 7Ruk'ut Salomón uqaw knaq Roboam, re' Roboam uqaw knaq Abías, re' Abías uqaw knaq Asa. 8Re' Asa uqaw knaq Josafat, re' Josafat uqaw knaq Joram, re' Joram uqaw knaq Uzías. 9Re' Uzías uqaw knaq Jotam, re' Jotam uqaw knaq Acaz, re' Acaz uqaw knaq Ezequías. 10Re' Ezequías uqaw knaq Manasés. Re' Manasés uqaw knaq Amón, re' Amón uqaw knaq Josías. 11Re' Josías uqaw knaq Jeconías ch'il ni'jchik rixlal, ptaq uq'ijal re'chir xye'sesb'ik pe kitilimit wnaq aj Israel ruk' choq'ab' je xik'amb'ik pe tilimit Babilonia. 12Re'chir wnaq aj Israel ik'ochik pe tilimit Babilonia, Jeconías uqaw knaq Salatiel, re' Salatiel uqaw knaq Zorobabel. 13Re' Zorobabel uqaw knaq Abiud, re' Abiud uqaw knaq Eliaquim, re' Eliaquim uqaw knaq Azor. 14Re' Azor uqaw knaq Sadoc. Re' Sadoc uqaw knaq Aquim, re' Aquim uqaw knaq Eliud. 15Re' Eliud uqaw knaq Eleazar. Re' Eleazar uqaw knaq Matán, re' Matán uqaw knaq Jacob. 16Re' Jacob uqaw knaq José, chir richijil María, re'k'ut María chir uchuch Jesús, chir kb'ix Cristo che. 17Xa' k'ut jla' nejel xe'na'al chir kmajtajlaq ruk' Abraham suk'te' ruk' David, xub'an kajlajuj (14) xe'na'al, kmajtajlaq ruk' David, suk'te' re'chir xik'amb'ik wnaq aj Israel pe tilimit Babilonia, kub'an kajlajuj (14) xe'na'al, kmajtajlaq re'chir xik'amb'ik aj Israel pe tilimit Babilonia suk'te' ruk' Cristo kub'an kajlajuj (14) xe'na'al. 18Jri' ra'lexb'al Cristo: Ruk'ut María, chir uchuch Jesús, uyo'omchik utzij che José rech k'le' ruk', re'chir María xelknaq yab'wnaq rimal Loq'laj Usantil Qajwal Dios. 19Ruk'ut José, chir richijil María, re' suk' uk'aslemal, krajt re' kuya' uk'ix María chikiwach wnaq, xuchomaj re' kuxutuj knaq María po'wle'kil. 20Pumul re'chir tijen kchoman chirij ri', xk'utun puwram jn utaqo'n Qaqjaw chir petnaq pkaj kub'ij che: José, uk'ijol David, maxij awib' chuk'amik María che awixiqil, mpa' kux uk'omomlaq che tyoxil, rimal Loq'laj Usantil Qajwal Dios chir xuk'amwa'. 21María kije'na jn Ral laj, kakojna ub'i' che Jesús, mpa' re' k'e usolna utilimit che kimak. 22Ruk'ut nejel ri' xraqtejek, rech kb'antajna chpa' ub'im knaq Qajwal Dios che uchi' ajq'axal uyoloj, Isaías, re'chir kub'ij: 23Chiwla'much, chir jn q'apoj lij yab' wnaqchik kije'na jn Ral laj chir kikojna ub'i' che Emanuel (jri' kub'ij; 'Qajwal Dios k'o quk''). 24Re'chir xk'astaj uwach José che wuram, xu'no chpa' taqnik chir xya' che nab'e rimal utaqo'n Dios chir petnaq pkaj, xuk'am k'ut María che rixiqil. 25María xwartena ruk' richijil suk'te' xrilna uwach Ral, re'k'ut chir José xukoj ub'i' che Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\