AR MATEO 1:17

17Abrahampita ray Davidyaj mirar aywajcuna caran chunca chuscu (14) taytancuna. Chaynöllami ray Davidpita Babiloniaman Israel runacunata prësu apashanyajpis caran chunca chuscu (14) mirar aywaj taytancuna. Chaypita yapay Tayta Dios cachamushan Cristo yurishanyajpis caran chunca chuscu (14) mirar aywaj taytancuna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More