2 Corintios 4

1Chayraykumi mana disanimakunillapachu. Chaqa Tayta Dyusmi kusata llakipamarllapa inkargamashallapa paypaq yach'achikunayllapapaq. 2Tukuy ima pinqaypaqkunataqa, manana rurayta munashanachu kanillapa. Chaymi mana kusa yach'aq tukur ima ingañakuytaqa munanillapachu. Chayraykumi Dyusninchikpa rimaynintaqa mana llullakurchu, karanta rimanillapa. Chaynu, Dyuspa naypanpi rimashayllaparaykumi, intrakaqkunaqa ninllapa, nuqakunaqashi Dyuspaqqa mana llullakurchu rimanillapa nir. 3Piru wakinkunapaq-shuypaqa pakaplla yupay kanqa chay yach'achikushayllapaqa. Chaymi mana intrakanashanllaparayku, tukuy tyimpupaq Dyusmantaqa ashuchikanqallapa. 4Chaqa mana intrakanashanllaparaykumi, kay pachapi saqrata rurachikuq dyabluqa, yarpuyninpi syiguyasha yupay kananllapapaq nisha. Chayna Jesucristo pay paylla kawsaq Dyuswan katin, shumaq rimayninkuna llipyaraq yupay katinmapis, ama kriyinanllapapaq. 5Manami nuqakunallapaqchu yach'achikunillapa. Jesucristupaqmi yach'achikunillapa, pay Amitunchikllapa nir. Nuqakunaqami qamkunata yanqa sirbishuqnikillapala kanillapa, Jesusta munashayllaparayku. 6Dyusmi tukuy imakunata ruraran. Piru tutaparaq intiru katinmi, "Kanqa achkirachikuq" niran. Chayna achkilla tikrakaran. Chaynullami Jesucristupi kriyisha yarpuyninchikllapatapis achkiraqlla yupay kananpaq tikrasha. Chayna Jesucristurayku yach'anallapapaq, Dyusninchikqa kusala allin, shumaq nir. 7Michka allpa manka yupay karmapis, nuqakunaqa Dyuspa kusala shumaq rimaynintaqa pullayllapa purichinillapa yach'achikunayllapapaqqa. Chayna runakuna rikarqa yach'ananllapapaq chay yach'achikushayllapaqa mana nuqakunallamantachu, ashwan Dyuspa pudirninwanmi yach'achikunillapa nir. 8Chaynu, kusalata qischakar allpa manka yupay daskaqla pakikanapaq karmapis, manami tukuy tyimpuqa qischakashaqllapachu. Chaymi yarpur llakirmapis, mana kwintachakanillapachu. 9Ikiyllapakunapi qischamananllapapaq purinllapa. Piru manami nuqakunalataqa Dyusqa dijamanllapachu. Chaynulla alsar ima itakumarllapamapis, manami allpa mankata yupayqa llampuchamanqallapachu. 10Mayta rirmapismi Jesuspaq yach'achikur purinillapa. Chaynu purirmi yach'anillapa wanuchimanayanllapa nir, imanuch'i Jesusta wanuchiranllapa chaynulla. Piru chaynu Jesuspaq yach'achikushayllaparayku wanuchimanatinllapapismi, kaypi kanillapa. Chaymi Jesu's yanapamashanllaparayku, yach'anqallapa payqa kawsan nir. 11Chaqa nuqakuna kawsayarlla Jesuspaq yach'achikutiyllapa wanuchimanatinllapapismi, kaypi kanillapa. Chaynu katiyllapami, ukkunaqa yach'anqallapa Jesu's washamanllapa nir. 12Chaynu yach'achikushayllaparaykumi mana intrakanaqkunaqa, wanuchimananllapa ima. Piru qamkuna-shuypaqa ashwan washakashaykillapana, qischakar yach'achishutiyllapa kriyishaykillaparayku. 13Dyus nitin iskribikashakunapimi kaynu nin: "Nuqa kriyiq karmi, kunfyakar rimaray" nir. Chaynullami nuqakunapis qischakarqa, kunfyakar rimanillapa kriyishayllapapaqqa, mana manchakur imachu. 14Chaqa yach'anillapa Dyus, Amitunchik Jesusta wanushanmanta kawsachimuqqami nuqakunata, chaynulla qamkunatapis kawsachimarninchikllapa, pullata apamashunllapa paywanna kanallapapaq nir. 15Nuqakunami qamkunarayku qischakasha ima kanillapa, Dyusta riqsir washakanaykillapapaq. Chayraykumi runakunaqa kusa achkana kriyir, Dyusta alabar ninqallapa: Dyusmi kusalata yanapamarninchik washamanchik nir. 16Chaynu yach'achikur kusata kwirpuyllapapi qischakarllapamapis, manami disanimakunillapachu. Ashwanmi yarpuyniyllapapiqa, Dyuspaqqa mas allinna kanillapa. 17Kay bidapi qischakayanillapa chaykunaqami dasla pasan. Piru ashwan Dyus paywan kanayllapapaq nishanqami, kusala mas shumaq chay qischakaykunamantaqa. Chaymi tukuy tyimpupaqna chaykunaqa. 18Chayraykumi kay bidapi qischakashayllapakunapaqqa mana yarpupakunillapachu. Chaqa chay qischakaykunaqami uk ratulapaq. Ashwanmi Taytanchik Dyus paywan kanayllapapaq nishanlapi kunfyakanillapa. Chaqa Taytanchik Dyus arnimashanllapakunaqa tukuy tyimpupaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\