Hebreos 1

1Unay tyimpukunaqami, Tayta Dyusqa rukunchikkunata kusa achka shumaq imakunawan kutir kutir intrachiran. Chaynuqami paypa rimaqninkuna intrachikuranllapa. 2Ashwan kanan tyimpukunaqami, Dyusninchikqa imatapis intrachimanchikllapa Wamran Jesucristuwanna. Chaqa Dyus nitinmi payqa tukuy ima rikayashanchikkunatapis ruraran. Chaynullami tukuy imatapis payna rikananpaq Dyusqa qusha. 3Chaymi paylla Dyus kar, intrachimanchikllapa Taytan Dyus kusa allin kar shumaqta llipyarayashanpaqmapis, Dyusta michka mana rikasha kashallapamapis. Chaynulla kusa puytiq rimayninwanmi tukuy imatapis rikar kuytan. Chaymi uchanchikkunamantapis pirdunar shumaqchamaranchikllapa. Chaymantami syilupi Dyusninchik tar mantakuyashanpiqa, allilaw qichqanpina tasha. 4Jesucristuqami Dyuspa Wamran kar, kusa mas mantakuq, mas yach'aq karan syilumanta kaq angelkunamantaqa. 5Chaqa Dyusqami, mana mayqan angeltapis kaynu niranchu: "Qammi Wamray kanki. Nuqami kananqa Taytaykipaq riqsikani" nirqa. Chaynulla manami mayqan angelpaqpis kaynu niranchu: "Nuqami paypaqa taytan kashaq. Nataq payqa nuqapa wamray kanqa" nirqa. 6Piru qashan uk iskribikashapiqa, uklayla Wamranta kay pachaman kach'amushanpaq, kaynu nin: "Dyuspa tukuy angelnin kaqkunaqa, payta aduranqallapa" nir. 7Nataq angelkunapaq-shuypaqa, kaynu nin: "Angelkunaqami wayra yupayla, nina ratakuq yupayla karmapis, sirbimaqniykuna kanqallapa" nir. 8Wamranpaq-shuypaqa, kaynu nin: "Dyuslla katkimi, tukuy tyimpupaq mantakunaykiqa kanqa. Chaqa qamqa imatapis karanta rikarmi mantakunki". 9"Qammi allin ruraykunata munanki. Nataq chay mana allin ruraykunataqami ch'iqninki. Chayraykumi nuqa Dyusniki kar akrashur, kusa masta aligriyachishusha kani tukuy wakinnikikunamantaqa" nir. 10Kaynumi ninpis Jesucristupaqqa: "Qammi Amituy, pachata ima kaqnintinta rurarayki. Qamllami makikiwan syilutapis rurarayki. 11Chay rurashaykikunami maydiyaqa tukukanqa. Piru qamqami tukuy tyimpu, mana chinqankichu. Tukuy chaykunaqami rach'pa makwayar llikikan chaynu tukukanqa. 12Qammi dublanki, imanutaq rach'pata dublanllapa chaynu. Chaynulla kambyankipismi imanutaq rach'pawan mudakunllapa chaynu. Piru qamqami, qamlla kanki. Manami bidaykiqa maydiyapis tukukanqachu" nir. 13Dyusmi mana mayqannin angeltapis kaynuqa niranchu: "Tay allilaw qichqaypi, nuqa chay ch'iqnishuqkunata ch'akikipa ch'akinman ch'uramutiy binsinaykikaman" nirqa. 14Chaqa tukuyla angelkunaqami wayra yupayla karmapis, Dyusta sirbinllapa. Chaymi sirbiqninllapa katin, Dyusqa kach'amun washakanaqkunataqa mayqantapis yanapananpaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\