Hebreos 3

1Kusa allinla kriyiq masiykuna, Tayta Dyusmi qamkunata akrashushallapa paypa wamrankuna kanaykillapapaq. Chaymi nuqanchikkunaqa rimanchikllapa Tayta Dyus, Jesucristuta kach'amuran pay kurakunapa mantaqnin kananpaq nir. Chayrayku ashwan Jesucristulapina yarpukushunllapa. 2Chaqa Tayta Dyus munashankunalata kay pachapi rurananpaq Jesucristuta kach'amutinqa, payqa karanlata ruraran. Chaynullami Moisespis imatapis karanlata kusa shumaqta ruraran Israelmanta kriyiqkunawanqa. 3Piru Jesucristutaqami masta Moisesmantaqa kasunapaq allin. Chaqa imanutaq uk wasi ruraqmataqa wasi rurashanmanta masta rispitanchik, chaynumi Jesucristutapis masta kasuypaq Moisesmantaqa. 4Tukuy wasikunatami mayqan ruratin rurakan. Piru Tayta Dyusmi tukuy imatapis rurasha. 5Chaynullami Moisespis Dyusta sirbiq kar, Israelmanta kriyiqkunawanqa tukuy imatapis karanlata ruraran. Chaymi uk tistigu yupay intrachimanchik maydiyaqami Jesucristo shamuyanqa nir. 6Piru Jesucristuqami Dyuspa Wamran kar, kusa allinla karan Dyuspi kriyiqkunawanqa. Chayna nuqanchikkuna paypi kriyishanchikrayku, paypa wasin yupay kanchikllapa. Chaymi paymanta mana chiqanchakarchu aligrila kunfyakashunllapa Amitunchik shamur pullakur apamanallapakaman. 7Chayraykumi Dyuspa Santu Ispiritunqa kaynu nin: "Kanan diya qamkuna, Dyus nishankunata uyakurqa, 8kriyinaykillapamanta ama anku shunquqa tikrakankillapachu, imanutaq wakinkuna Dyuspa kuntran tikrakar, ukman mana allinkunata chunllaq lugarpi ruraranllapa chaykuna yupayqa. 9Chaypimi michka kwarinta añuta paykunawan kar kusa allin imakunata rurasha katiymapis, unay rukuykillapakunaqa munashankunata ruraranllapa. 10Chayraykumi chay tyimpu runakunawanqa piñakuray. Chaymanta kaynu niray: 'Shunqunllapapiqami chinqasha yupayna purinllapa. Chaynulla chay nishaykunata yach'achitiymapis, mana kasumaranllapachu'. 11Chaymi, piñakurqa kaynu nir juraray: 'Manami yaykunqallapachu samananllapapaq arnishay pachamanqa' nir". 12Kriyiq masiykuna, kuytakarllapami, ama shunquykillapata ankuchankillapachu. Chayna chiqap kawsaq Dyusmantaqa ama chiqanchakanaykillapapaqchu. 13Ashwanmi uknikillapa uknikillapa waran waran animachinakunkillapa. Chay iskribikashakunapi kanan niyan chaykunata allita intrakarllapaqami, qamkunaqa mana dasqa ingañakankillapachu. Imanupiqach'i ingañakar shunquykillapata ankuchar, Dyuspaqqa mana allinta rurayankillapa kanqa. 14Chaqa Jesucristo pullakumanapaqqami, imanutaq chayraq kriyiq qallarir allita paypi kriyiranchik chaynulla, maydiya tukukanan tyimpu ch'amunankamanpis allita kriyiypaq. 15Chaqa chaynupaqmi iskribikashakunapi kaynu nin: "Kanan diya qamkuna, Dyus nishankunata uyakurqa, kriyinaykillapamanta ama anku shunquqa tikrakankillapachu, imanutaq chay mana allinkunata ruraranllapa chaykuna yupayqa" nir. 16Yach'ashanchikllapanumi, Moise's Egiptumanta runakunata lluqshichimuran. Chaymi chay lluqshichimushanllapa chaykunaqa, Amitunchik nishankunata uyakusha karmapis mana kasuranllapachu. 17Chaynulla chay chunllaq lugarkunapimi, kwarinta añuta mana kasukur imami uchakur tayarmapis wanuranllapa. Chaynu uchakushanllapapaqmi Dyusninchikqa piñakuran. 18Chaymi payqa jurar niranpis, mana kasukushanllaparaykushi paykunaqa, samachinanpaq arnishan pachamanqa mana yaykuyanqallapachu nir. 19Chiqaptaqami paykunaqa, Amitunchikwan mana pulla shumaq kaytaqa puytiranllapachu. Chaqa manari kasukushachu karanllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\