Apocalipsis 15

1Qashanmi syilupiqa uk kusala atun dispantakaypaq siñalta rikaray. Chaypiqami karan syiti angelkuna, chay syiti kusala saqra qischakaykunalawanna. Chaqa chay syiti qischakaykunawanqami, Dyus piñakushanqa tukukayaranna. 2Chaynullami rikaraypis, mar yaku kusa llipyala yuraq, ninawan pich'ukashata yupay. Chay yaku kusala yuraq llipyala kaqwan pullaqami, Dyus akrar arpakunata qusha kayaq chaykuna tukuynin shayaranllapa. Chaqa Dyus akrashan kaqkunaqami, chay munstruta, imagenninta chaynulla shutinpa numirunmatapis binsisha karanllapa. 3Chaqa paykunaqami takiyaranllapa, Dyuspa sirbiqnin Moise's takishanta. Chaynullami takiyaranllapapis chay Uyshitapa takinkunata ima. Chaqa kaynumi niyaqllapa: "Kusalata imatapis puytiq Amituyllapa Tayta Dyus, chay tukuy imata rurashaykikunaqami, kusala shumaq, chaynulla manami imanupis tantyaypaq imalamapischu. Chaynulla shumaq, chiqap, allinla imami nannikimapis Tayta Dyus tukuy nasyunkunapa mantaqnin. 4¿Amituy, mayqantaq qamtaqa mana manchashuyanqaqa? Chaynulla ¿mayqantaq mana alabashuyanqaqa? Chaqa qamlami kusa allinqa kanki. Chaymi ashwan tukuy pwiblumanta kawsaqkuna shamur adurashunqallapa. Chaqa, qammi intrachikushayki imatapis karanlata ruranki" nir. 5Chaymanta, qashan chapakurqa unaq syilupi tratuta rurashan Dyusta adurananllapa wasi kich'akaqta rikaray. 6Chay rurimantaqami, chay syiti angelkuna chay syiti kusala saqra qischakaykunata apamuq chaykuna lluqshimuyaran. Chay angelkunapa mudananqami kusala shumaq yuraq intiru llipyalla karan. Chaynulla qasqunkaqpimi, urumanta rurakasha wach'kuta wach'kakusha karanllapa. 7Chaymantami chay kwatru kawsaqkunamanta ukqa, chay syiti angelkunataqa tukuyninta urumanta rurakasha kupata quran. Chay kupapiqami, tukuy tyimpupaq kawsaq Dyus piñakur nishan kusala saqra qischakaykuna karan. 8Chaymi Tayta Dyuspa kusala manchaypaq llipyalla pudirninwan quntay intirupaq tikrakaran, Dyusta adurananllapa wasiqa. Chaynu katinmi, chay syiti kusala saqra qischakaykuna manaraq pasayatinqa, mana mayqanpis yaykuyta puytiqllapachu chaymanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\