Apocalipsis 20

1Chaymantami rikaray uk a'ngel syilumanta ishkimuqta. Payqami chay manchaypaq uch'ku ruripa llabinta charikusha karan. Chaynullami charikushapis karan uk kusala largu kadinata. 2Chaymi chay angelqa, chay dragon, kusala unay largu kuru, dyablu, Satanastaqa aypar mil añupaqna kadinawan wataran. 3Chaymantaqami chay manchaypaq uch'ku rurimanna itakur kirparan. Chaynu kirparmi chay punkupiqa ch'uraran uk siyuta. Chayna chay mil añu pasanankaman ama tukuy nasyunkunata llullachinanpaq. Chaymantaqa chay mil añu pasatinqami, chay dragontaqa kach'anqa ayka tyimpullapaqqa. 4Rikaraypis achka mantakuna samanakunata. Chaypiqami chay kusala allita rikar yach'aqkuna tayaranllapa. Chaqa paykunaqami unayqa Jesuspi kriyir Tayta Dyus munashannulla rurar kawsayatin kunkanta pitir wanuchisha karanllapa. Piru paykunaqami mana adurashallapachu karan chay munstruta, chaynulla imagenninmatapis. Chaynulla manami dijakashallapachu karan chay munstrupa markanta urkunpi, manaqa makinpi ch'urananllapamatapis. Chaymi ashwan rikayatiy paykunaqa kawsamur, Jesuswan pulla mil añuta mantakuq ch'urakaranllapa. 5Chaynumi Tayta Dyusqa manaraq mayqantapis kawsachimuyar, chay paypa kaqninkunata puntataqa kawsachimuran. Piru chay wakin wanushakunaqami mana kawsamuranllapachu, chay mil añu pasanankaman. 6Chaymi nishaykillapa: Kusa shumaqmi kanqa chay puntallata kawsamuqkunaqa. Chaqa paykunaqami Dyuspa akrashankunana kanqallapa nir. Chaymi ashwan chay ishkay kutipaq wakinkuna wanuyanllapa chayqa, manana paykunataqa imanachiytapis puytinqanachu. Chaqa paykunaqami Dyuspa, chaynulla Jesucristupa uk kura yach'achikuqninna kanqa. Chaymi ashwan paykunaqa Jesucristuwan pulla mantakunqallapa, mil añuta. 7Piru chaynu mil añu pasashana katinqa, chay Satanastaqa kach'anqallapa chay watarayashanmantaqa. 8Chaymi tukuyla intiruta rinqa tukuyla nasyunkunaman kusalata ingañakuq. Chaynulla ashwan rinqa ingañaq Gogpi kaqkunata, Magogpi kaqkunata ima. Chaymi chaynuqa kusala achka suldadukunata tantanqa, imanutaq mar yakupa manyanpimaqa aqu quturan chaynuta. 9Chaynu kusala achka runakunata tantarmi kusala largu mayta rir ch'aranllapa Tayta Dyuspa kusala munashan pwibluman. Chaynu ch'armi chay pwiblutaqa limpu riduranllapa mana allinkunata rurananllapapaq. Piru chaykamanqami unaq syilumanta nina ratamur limpu rupachiran paykunataqa. 10Chaymanta chay dyablu ingañakusha chaytaqa, itakukaran chay quch'api asufriwan nina ratakuqman. Chaqa chayllamanmi chay munstruta, chaynulla chay llullakur yach'achikur puriq chaypis itakukasha karanllapa. Chaqa chaypiqami unaqpis tutapis mana agwantaypaqta qischakanqallapa, tukuy tyimpupaqna. 11Chaymi rikaray kusala yuraq mantakuna samanata. Chaynulla rikaraypismi chay samanapi Dyus taqta ima. Chaymantami paypa naypanmantaqa, pacha chaynulla syilumapis limpu chinqaran. Chaymi mana rikaypaqnachu karan maylawpipis. 12Chaymantami rikaray chay wanushakuna atun kaqkuna chaynulla taksha kaqkuna Dyuspa naypanpi shaqta. Chaymi rikaraypis librukuna kich'akaqta. Chaynullami kich'akaranpis, chay tukuy tyimpupaq kawsanapaq librupis. Chaymi chay wanushakunataqa rikar yach'aranllapa tukuy imakunata rurashanpaq, chay librukunapi iskribikashannulla. 13Chaymi chay mar yakumapis, pay wanuchishankunata qukuran. Chaynullami, chay wanuy chaynulla tukuy wanushakunapa tananpis wanushakunataqa qukuran. Chaymi tukuyta rikar yach'aranllapa, imakunatami kawsayarqa ruraran ima nirmapis. 14Chaymantaqami chay wanuyta, chaynulla chay tukuy wanushakunapa tanan kaqtapis, itakuran chay quch'api nina ratakuqman. Chaymi chay quch'api nina ratakuq kaqqami, qashan ishkay kutipaqna wanur tukuy tyimpupaq qischakanllapa chay karan. 15Chaynulla chaymanmi itakuranllapapis, chay tukuy tyimpupaq kawsanallapapaq librupi shutinkuna mana iskribikasha kaqkunatapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\