1 CRÓNICAS 13

1Davidqa parlarerqa chay waranqa soldadosta kamachejkunawan, pachaj soldadosta kamachejkunawan, kuraj kamachejkunawan ima. 2Chantá tukuynin Israel ayllu tantasqaman nerqa: Sichus qankunaman allin rijch'asunkichejman chayqa, Señorninchej Tata Diostaj munanqa chayqa, willarachinachej tukuy llajta masisninchejman, tukuynin Israel jallp'api qhepakojkuna jamunankupaj. Jinataj tukuy sacerdotesman, levitasman llajtasninkupi kashanku, jinataj chay michinanku jallp'aspi kashanku, paykunamampis willarachinachej noqanchejwan tantakamunankupaj. 3Chantá Diosninchejpa arcanta kayman apamunachej, imaraykuchus Saúlpa tiemposninmantaña mana tapurikunchejchu, nispa. 4Tukuy Israelmanta runastaj munarqanku ajina ruwakunanta, tukuyninkuman allin rijch'asqanrayku. 5Davidqa tantaykorqa tukuy Israel aylluta, Egiptowan tinkuy Sihormantapacha Hamat llajtaman yaykunakama, Queriat-jearim llajtamanta Diospa arcanta Jerusalenman apamunankupaj. 6Chaymantaqa tukuy israelitaswan khuska Baala nisqa Queriat-jearim llajtaman wicharerqa; chayqa kashan Judá jallp'api. Chaymanta Diospa arcanta apamuyta munarqanku, maypichus Tata Diosqa querubines nisqa chawpipi tiyakun, maypitajchus Tata Diospa sutinta oqharinku Diosninkupaj rejsikapusqankurayku, chayta. 7Chantá chay arcataqa mosoj carreta pataman churaykuspa, Abinadabpa wasinmanta apakamporqanku. Uzawan, Ahiowantaj chay carretataqa pusasharqanku. 8Chaykama Davidwan, tukuy israelitaswan tukuy kallpankuwan takispa, kusikusharqanku arpaswan, salterioswan, panderoswan, platilloswan, cornetaswan ima. 9Quidón nisqa eraman chayajtinkutaj, Uzaqa makinta aysarerqa arcata jap'inampaj bueyes misk'aspa thalarparisqankurayku. 10Tata Diostajrí chaymanta sinch'ita Uzapaj phiñarikorqa, chay arcata makinwan llojchiykusqanrayku, chay kikimpitaj Diosqa Uzata wañurparicherqa. 11Jinapi David phiñakorqa, Tata Diosqa Uzata wañurparichisqanmanta, chayrayku chay cheqa kunankama sutichasqa kashan Perez-uza sutiwan. 12Chay p'unchaypachataj Davidqa Diospa ñawpaqempi mayta manchachikuspa, nerqa: Imapajtaj yuyallasajpis Diospa arcanta apaytaqa? nispa. 13Chaypacha Davidqa Diospa arcanta llajtanman mana aparqachu, manachayqa kamacherqa heteo Obed-edompa wasinman apanankuta; Obed-edomqa Gat llajtamanta karqa. 14Diospa arcanqa Obed-edompa wasimpi kinsa killata qhepakorqa. Tata Diostaj bendecerqa Obed-edompa familianta, jinataj tukuy imasnintapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\