1 CRÓNICAS 18

1Kay imasmanta qhepata Davidqa filisteosta atipaykuspa, chakin uraman paykunata churaykorqa. Chantá Gat llajtankuta, jinataj chay qayllampi ranchosnintapis filisteospa makisninkumanta qhechurarqa. 2Moabitastapis atipaykullarqataj, jinamanta paykunaqa Davidpa kamachiyninman churasqa karqanku; impuestostapis payman pagananku karqa. 3Davidqa atipaykullarqataj Hamat chaynejpi Sobaj reynin Hadad-ezerta, Éufrates Mayu chay cheqata atiyninman churaj rishajtin. 4Davidqa paykunamanta waranqa maqanaku carretasta qhechorqa, caballospi purej soldadosmantataj presosta jap'ikaporqa qanchis waranqa soldadosta, chakipi rejkuna soldadosmantataj iskay chunka waranqata. Chay jawataj chay maqanaku carretasta qhatataj caballospa chakisninkoj ankusninta p'itirarqa. Pachaj carretasta qhatatinankupaj caballostaqa mana wañucherqachu. 5Damascomanta siriosqa Sobaj reynin Hadad-ezerta yanapaj jamojtinku, Davidqa siriostapis atipallarqataj, iskay chunka iskayniyoj waranqa soldadosta wañurachispa. 6Chaymantataj Davidqa siriospa llajtanku Damascopi qhawajkuna soldadosta churarqa, siriostaj Davidpa kamachiyninman churasqa karqanku; impuestotapis payman pagananku karqa. Ajinata Tata Diosqa Davidta yanaparqa atipanampaj mayllamampis rejtin. 7Davidqa Hadad-ezerpa soldadosnimpa qorimanta jark'akuna escudosninkuta jap'ikapuspa, Jerusalenman apakamporqa. 8Chantá jap'ikapullarqataj, Tibhatpi, Cunpiwan ashkha bronce karqa, chaytapis. Chay llajtasqa Hadad-ezerpata karqanku. Chay broncewantaj qhepaman Salomonqa ruwacherqa chay yaku churana jatun ch'illamitawan, Temploj sayantasnintawan, Templopi ruwanapaj kaj imastawan. 9Hamatpa reynin Toiqa uyarerqa Davidqa Sobaj reynin Hadad-ezerta atipaykusqanta. 10Chaymantá churin Adoranta kacharqa, qorimanta, qolqemanta, jinataj broncemanta ruwasqa k'acha imasniyojta. Payqa Davidta napaykucherqa: Hadad-ezerta atipaspaqa, allinta ruwanki, nichispa, imaraykuchus Toipis maqanakullapitaj karqa Hadad-ezerwan. 11Davidqa chay tukuy imasta, qorimanta kajta, qolqemanta kajtawan Tata Diospaj t'aqarqa, kay tukuy nacionesmanta qhechusqasnin qoritawan, qolqetawan ima: Edommanta, Moabmanta, amonitasmanta, filisteosmanta, amalecitasmanta ima. 12Sarviaj churin Abisaiqa atipaykullarqataj Kachi Valle nisqapi chunka pusajniyoj waranqa edomitasta. 13Chantá churarqa qhawajkuna soldadosta Edomman, tukuy edomitaspis Davidpa kamachiynimpi karqanku, imaraykuchus Tata Diosqa Davidta yanaparqa atipanampaj mayllamampis rejtin. 14David tukuy Israel aylluta kamachispa, cheqan justiciata ruwarqa, cheqan sonqoyojtaj karqa tukuy Israelwanqa. 15Soldadosninta kuraj kamachejqa Sarviaj churin Joab karqa; chantá Ahiludpa churin Josafat reypa ruwasqasninmanta qhelqerin karqa. 16Ahitobpa churin Sadocwan, Abiatarpa churin Ahimelecpiwan sacerdotes karqanku; Savsa qhelqeri karqa. 17Joiadaj churin Benaía chay cereteosmanta, peleteosmantawan soldadosta kamachisharqa. Davidpa churisnintaj kuraj yanapajninkuna karqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\