1 CORINTIOS 10

1Hermanos, noqa munani qankuna yuyarikunaykichejta ñawpa tatasninchej phuyu urapi tukuy kasqankumanta, tukuytaj Puka Qocha nisqata pasasqankumanta. 2Jinallataj, tukuyninku Moiseswan khuskachasqa karqanku phuyupi, Puka Qochapi ima bautizasqa kaspa. 3Jinallataj tukuyninku mikhorqanku Espirituman jina uj mikhunallata. 4Tukuyninkutaj ujyarqanku kikin ujyanallatataj, Espirituman jina chhankamanta llojsimoj yakutaqa. Espirituman jina chhankarí, paykunawan khuska purej, chay chhankataj Cristo karqa. 5Chaywampis, paykunamanta ashkhaswan Dios mana kusisqachu karqa; chayrayku chay ch'in pampapi wañusqa qhepakorqanku. 6Chay tukuy imas karqa noqanchej yachaqakunanchejpaj, ama noqanchej sajra imasta munapayananchejta paykuna jina. 7Chayrayku qankunaqa ama lantista yupaychaychejchu, imaynatachus paykunamanta wakin yupaycharqanku, jinataqa. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Chay runasqa tiyaykukorqanku mikhunankupaj, ujyanankupaj. Chaymantataj sayarerqanku imaymana khuchiriosta ruwanankupaj, nispa. 8Ama noqanchejqa, paykunamanta wakinkuna jina khuchichakunachejchu. Chayta ruwajkunaqa uj p'unchayllapi iskay chunka kinsayoj waranqa wañuchisqa karqanku. 9Amataj Señorta phiñachinachu, imaynatachus paykunamanta wakinkuna phiñacherqanku, ajinata. Chayrayku wañullarqankutaj katarispa khanisqanwan. 10Amataj thutunachu Diospa contranta, imaynatachus paykunamanta wakinkuna thutorqanku, jinataqa. Chaypacha Señorpa angelninñataj paykunata wañuracherqa. 11Chay tukuy imas qhatirerqa ñawpa tatasninchejta, qhelqasqataj kashan noqanchej yachaqakunanchejpaj ama paykuna jina ruwananchejpaj, kay qhepa p'unchaypi kawsajkunapaj. 12Ajinaqa, pichus sinch'i sayasqanta yuyakojqa allinta qhawakuchun ama urmanampaj. 13Juchaman urmanapaj tanqasqa kankichej chaypis, chayqa kallpaykichejman jinalla. Diosqa cheqamin, manataj saqesonqachejchu mana sayay atinata tanqasqa kanaykichejta. Astawanqa juchaman urmanapaj tanqasqa kashajtiykichej, Diosllataj yanapasonqachej imaynatachus chay juchaman urmanamanta llusp'inaykichejpaj, chaywan atipaspa. 14Chayrayku munakusqasníy, ayqekuychej lantista yupaychanamanta. 15Parlaykichej yuyayniyoj runasman jina; qankuna kikiykichej kay nisqayta unanchaychej. 16Maypachachus Diosman graciasta qospa, copamanta ujyanchej chaypacha, Cristoj yawarnimpi Paywan ujchasqa kasqanchejta rikuchinchej. T'antata partispa mikhusqanchejtaj Cristoj cuerpompi ujchasqa kasqanchejta rikuchin. 17Imaynachus t'antaqa ujlla, ajinallataj noqanchejpis ashkha kaspa, uj cuerpolla kanchej, imaraykuchus tukuyninchej uj t'antallamanta mikhunchej. 18Qhawariychej israelitaspa kawsayninkuta: Diosman uywa wañuchisqa jaywanamanta mikhojkunaqa Señorta altarpi sirviypi ujchasqa kanku. 19Kaywanqa imatataj niyta munani? Lanteqa imapajpis walej kasqantachu nini? Chayrí, lantisman jaywasqa, chay aychaqa ima kasqantachu nini? 20Manapuni. Noqaqa nini: Mana judío kajkunaqa uywa wañuchisqasta supaykunaman jaywanku, manataj Diosmanchu. Noqataj mana munanichu supaykunawan ujchasqa kanaykichejta. 21Mana atinkichejchu Señorpa copanmanta ujyashaspa, supaykunaj copanmantapis ujyayta. Nillataj atinkichejchu Señorpa mikhunanmanta mikhushaspa, supaykunaj mikhunanmantapis mikhuyta. 22Chayrí munanchejchu Señorta celosachiyta? Chayrí aswan atiyniyojchu kanchej Paymanta? 23Tukuy imata ruwayta atiyman; manataj chayraykuchu tukuynenqa walej. Tukuy imasta ruwayta atiyman; manataj tukuyninchu Espirituman jina wiñachin. 24Ama pipis mask'achunchu paypa allinnillanta, manachayqa wajpa allinnintapis mask'allachuntaj. 25Qhatupi kaj chhikamanta aychataqa mikhullaychej, sonqoj yuyayninrayku ni imata tapuspa. 26Diosmanta Qhelqasqapi nin: Kay pachaqa Señorpata, jinallataj chaypi tukuy kaj imaspis, nispa. 27Sichus Señorpi mana creej runa wajyasunkichejman mikhunaykichejpaj, qankunataj riyta munankichej chayqa, mikhumuychej tukuy ima qosqanta, ama imata tapuspa sonqoj yuyayninrayku. 28Sichus pipis chaypi willasunkichejman: Kay aychaqa lantisman jaywasqa karqa, nispa chayqa, ama mikhuychejchu chay willasqanrayku, chantá sonqoj yuyayninraykutaj. 29Parlashani chay wajpa sonqompa yuyayninmanta, mana qankunajmantachu. Chaywampis, imaraykutaj imallatapis ruwanaypaj jina kasqay juchachasqa kanman wajpa sonqompa yuyayninraykuri? 30Diosman graciasta qospachus mikhorqani chayqa, imaraykutaj sajrapaj qhawawanku graciasta qosqaymantari? 31Kunanqa mikhuspapis, ujyaspapis, imata ruwaspapis, tukuy imata ruwaychej Dios jatunchasqa kanampaj. 32Ama misk'achiychejchu judiosta, nitaj mana judío kajkunata, nillataj Diospa iglesiantapis. 33Noqapis tukuyman allin rijch'ayta munani tukuy imapi. Manataj noqaj allinnillaytachu mask'ashani, astawanqa wajkunaj allinninkutapis mask'ashallanitaj, salvasqa kanankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\