1 CORINTIOS 2

1Hermanos, qankunaman jamuspaqa, mana jatuchaj yachaysapa parlaywanchu willararqani Diospa pakasqa cheqa yachayninmantaqa. 2Qankunawan kashajteyqa, mana imamanta dakuwarqachu, astawanqa Jesucristo cruzpi chakatasqa kasqallanmanta. 3Qankuna ukhupeqa pisi kallpayoj karqani, mancha manchalla, kharkatitispataj. 4Parlasqayqa yachachisqaypis mana runata creechinapaj yachayniyoj simi nisqaswanchu karqa. Astawampis Espíritu Santoj atiyninta rikuchispa willarqani, 5creesqaykichej ama runaspa yachayninkupi sayachisqa kanampaj, astawanqa Diospa atiynimpi. 6Chaywampis yachay imasmantapuni parlayku wiñasqa kajkuna ukhupi, mana kay pachaj yachayninmantachu nitaj kay pachapi kamachejkunaj yachayninmantachu, imaraykuchus paykunaqa chinkapunanku kashan. 7Astawanqa parlayku Diospa pakasqa yachayninmanta, mayqenchus wakichisqa karqa manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, Diospa jatun kaynimpa k'anchaynimpi kananchejpaj, chaymanta. 8Manataj pipis kay pachapi kamachejkunamanta rejserqachu chay imastaqa; rejsinkumanchus karqa chayqa, mana jayk'ajpis cruzpi chakatankumanchu karqa janaj pacha jatun kaypa Señorninta. 9Diosmanta Qhelqasqapi nin: Imatachus ñawi mana rikorqachu, nitaj ninri uyarerqachu, nillataj sonqonkupi yuyarqankuchu, chay imastaqa Dios wakicherqa Payta munakojkunapaj, nispa. 10Chay imastaqa Dios rejsichiwanchej Espiritunnejta, imaraykuchus Espiritoqa allinta rejsin tukuy imata, taripay mana atina Diospa yachaynintapis. 11Pitaj yachayta atinman, imachus runaj sonqompi kashan, chayta? Manachu runapi kashan, chay espiritullan yachan? Kikillantataj Diospa Espiritullan yachan imachus Diospi kasqanta. 12Noqanchejtaj mana kay pachaj yuyaynintachu jap'erqanchej, manachayqa Diosmanta jamoj Espíritu noqanchejpi kashan yachananchejpaj imatachus Dios qhasilla qowasqanchejta. 13Kay imasmantataj noqaykoqa parlayku, mana runaj yachachisqanman jinachu, astawanqa Espíritu yachachiwasqaykuman jina. Ajinata sut'inchayku Espiritumanta kaj imasta Espíritoj qosqan simi nisqaswan. 14Aychallamanta nacekoj runaqa Diospa Espiritunmanta kaj imastaqa qhesachan, imaraykuchus chayqa paypaj wampoj thawtisqan jinalla. Chaytaqa mana entiendeyta atinchu, imaraykuchus chay imasqa Espiritunejta sut'iman orqhosqa kashan. 15Pichus Espirituman jina kajqa tukuy imata allinta reparan, paytarí mana pipis contrampi imatapis niyta atinmanchu. 16Diosmanta Qhelqasqapi nin: Pitaj Señorpa yuyayninta rejsin? Diosta yuyaychayta pitaj atinman? nispa. Astawanqa Cristoj yuyaynin tiyapuwanchej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\