1 CORINTIOS 4

1Ajina ari, Cristoj kamachisninta jina runas qhawawachuyku, imaraykuchus mayordomos kayku, Diospa pakasqa yachayninta sut'inchanaykupaj. 2Kunanqa sapa uj mayordomo jina ruwananta allinta junt'achun. 3Noqaqa mana llakikunichu allinchus manachus ruwasqay kasqanta qankuna ninawaykichejmanta nitaj waj runas ninawankumantapis. Manataj noqa kikiypis nikuymanchu allinchus manachus kasqayta. 4Sonqoyqa mana imamantapis juchachawanchu. Chaywampis, mana niymanchu cheqan runapuni kasqayta; Señorlla nenqa allinchus manachus ruwasqay kasqanta. 5Chayrayku amaraj imatapis juzgaychejchu Señor jamunankama. Paymin sut'inchanqa laqhapi pakasqa kajta, rikuchenqataj imatachus sonqosninchejpi yuyasqanchejta. Jinaqa sapa ujta ruwasqanman jina Dios jatunchanqa. 6Hermanos, qankunata munakusqayrayku chay imasta willaykichej noqamantawan Apolosmantawan, chaywan yachakunaykichejpaj, Qhelqasqapi kasqanman jinalla runasta qhawanaykichejta, amataj runaykachanaykichejta, wakinta jatumpaj qhawaspa, wakintataj pisipaj. 7Imaraykutaj qan yuyakunki aswan sumaj kasqaykita ujkunamanta nisqari? Chayrí imataj tiyapusunki mana Diospa qosusqan? Paychus qhasilla qosunki chayrí, imaraykutaj runaykachanki manapis Diosmanta jap'iwajchu karqa jina? 8Qankunaqa sajsasqaña kankichej, qhapajñataj kankichej, reyes jina mana noqallaykuwan kamachishankichej. Walej kanman cheqamanta reyes jina kamachinaykichej, noqaykupis qankunawan khuska chay reinopi kanaykupaj. 9Noqaj yuyayniymantaqa, Diosqa noqayku apostolesta churawarqayku qhepa qhepaman, wañuchinapaj churasqa runasta jina. Chayrayku kay pacha runaspa asikuspa qhawakunan kayku, angelespatawan. 10Noqaykoqa Cristorayku mana yuyayniyoj jina kayku, qankunatajrí may yachayniyoj Cristopi kankichej. Noqayku pisi kallpas kayku, qankunatajrí sinch'is kankichej. Runaspajpis may allimpaj qhawasqa kankichej, noqaykutajrí qhesachasqa. 11Kunan p'unchaykama yarqhaymanta wañushayku, yaku ch'akimantapis, pisi p'achayojtaj kayku; maqasqa kayku, manataj wasiykupis kanchu. 12Noqayku sayk'uy sayk'uyta trabajaspa ganakuyku. Runas maldeciwayku, noqaykutaj misk'i simiwan kutichiyku. Chejniywan qhatiykachasqa kaspapis, ñak'ariyku ch'inllamanta. 13Runasqa imaymanasta niwayku, noqaykutajrí allin kajwan kutichiyku; kunankama kay pachaj q'opanta jina qhawawayku, runaspa wijch'usqanta jina. 14Chayta qhelqarimuykichej mana qankunata p'enqachinaypajchu, astawanqa k'amimuykichej munasqa wawasniyta jina. 15Chunka waranqa yachachejniyojkunapis kawajchej Cristopi chaypis, mana ashkha tatasniyojchu kankichej, imaraykuchus Cristo Jesuspi evangelionejta noqa yumarqaykichej. 16Chayrayku, mañakuykichej noqa jina kanaykichejta. 17Chaypajtaj kachamorqaykichej munasqa Timoteota; payqa kasukoj waway jina. Payqa yuyarichisonqachej imaynachus Cristo Jesuspi kawsayniy kasqanta, tukuynejpi sapa iglesiapi yachachisqayman jina. 18Qankunamanta wakin mayta wapuykachashanku, yuyaspa noqa manaña jayk'aj watukoj jamunayta. 19Señor munanqa chayqa, usqhayta qankunata watukoj jamusaj. Chaypitaj rejsirisaj chay wapusta, mana parlasqallankutachu, manachayqa imayna atiyniyojchus kasqankuta. 20Diospa reinonqa mana parlayllapichu yachakun, astawanqa atiypi. 21Imatataj munankichej? Varawan seq'onaytachu munankichej, chayrí munakuywan, llamp'u sonqowanchu jamunayta munankichej?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\