1 JUAN 4

1Munasqa hermanosníy, pi runallapis Diospa yuyaychasqan kasqanta nejtenqa, ama chayta creellaychejchu. Manachayqa reparaychej yachanaykichejpaj Diosmantachus kanku, manachus, chayta, imaraykuchus ashkha llulla profetas tukuynejpi rikhurishanku. 2Kay jinamanta yachayta atinkichej pichus Diospa Espiritumpa yuyaychasqan kasqanta: Pichus willan Jesucristo runaman tukuspa kay pachaman jamusqanta, chay runamin Diosmanta jamun. 3Pitajchus Jesucristota qhesachajqa manapuni Diosmantachu, manachayqa payqa Cristoj contrampi sayarejpa yuyaychasqan. Qankuna uyarerqankichejña pay jamushasqanta, kunantaj payqa kay pachapiña kashan. 4Qankunarí wawitasníy, Diosmanta kankichej, chay llullastataj atiparqankichej, imaraykuchus qankunapi kajqa aswan atiyniyojpuni kay pachapi kajmanta nisqaqa. 5Paykunaqa kay pachamanta kanku. Chayrayku kay pachapi imasllamanta parlanku, kay pacha runastaj paykunata uyarinku. 6Noqanchejrí Diosmanta kanchej. Pichus Diosta rejsejqa uyariwanchej. Diosta mana rejsejrí mana uyariwanchejchu. Chay jinamanta reparayta atinchej mayqenchus cheqa kaj Espíritu kasqanta, mayqentajchus llulla espíritu kasqantapis. 7Munasqa hermanosníy, purajmanta munanakunachej, imaraykuchus munakoyqa Diosmantamin. Tukuy munakojqa Diospa wawanmin, Diostataj rejsin. 8Hermanonta mana munakojrí Diosta mana rejsinchu, imaraykuchus Diosqa munakuymin. 9Kay jinamanta Diosqa munakuyninta rikuchiwarqanchej: Payqa uj k'ata Churinta kay pachaman kachamorqa, Paynejta kawsayniyoj kananchejpaj. 10Chay munakoyqa kay jinapi rikukun: Mana noqanchej Diosta munakusqanchejpichu, manachayqa Dios munakuwasqanchejpi, Churinta kachamusqampitaj juchasninchejmanta Diospa phiñakuyninta wañuyninwan thasnunampaj. 11Munasqa hermanosníy, chay jinatachus Dios munakuwarqanchej chayqa, noqanchejpis purajmanta munanakunachej. 12Mana pipis ni jayk'aj Diostaqa rikorqachu. Purajmanta munanakojtinchejrí, Dios noqanchejpi kashan, munakuynintaj noqanchejpi junt'a kashan. 13Kay jinamanta yachanchej Diospi kasqanchejta, Paytaj noqanchejpi, imaraykuchus Payqa Espíritu Santonta qowarqanchej. 14Noqaykutaj rikorqayku, willaykutaj Dios Tataqa Churinta kachamusqanta, kay pachapi kaj chhika runaspa Salvajninku kanampaj. 15Pichus willanman Jesusqa Diospa Churin kasqanta, chay runapi Dios tiyakushan, paytaj Diospi. 16Ajinamanta noqanchej yachanchej, creenchejtaj Dios munakuwasqanchejta. Diosqa munakuymin. Munakuspallapuni kawsajqa Diospi kashan, Diostaj paypi. 17Kay jinamanta munakoyqa noqanchejpi wiñan maychus kanankama, juicio p'unchaypi mana manchachikuspa sayananchejpaj, imaraykuchus noqanchejpis kay pachapi Pay jina kanchej. 18Munakuypeqa mana manchachikuy kanchu. Munakuypi wiñasqa kayqa manchachikuyta chinkachin, imaraykuchus manchachikuy kajtin, yachakun castigo jamunanta. Manchachikojqa mana munakuypi wiñasqarajchu. 19Noqanchejqa Diosta munakunchej, imaraykuchus Payqa ñawpajta munakuwarqanchej. 20Sichus pipis ninman: Diosta munakuni, nispa, hermanontataj chejninman chayqa, payqa llullamin. Sichus pipis rikushasqan hermanonta mana munakun chayqa, manallataj Diostapis munakunchu, pitachus mana rikusqantaqa. 21Jesucristoqa kay kamachisqata qowarqanchej: Pichus Diosta munakojqa hermanontapis munakullachuntaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\