1 REYES 17

1Galaad jap'iymanta, Tisbe llajtayoj Diosmanta willaj Eliasqa Ahabta nerqa: Israelpa Tata Diosninpa sutimpi, pitachus ñoqa servishani, chaypa sutimpi niyki: Mana kay qhepa watakunapi paramonqachu nitaj chhullamonqachu, noqa ujtawan ninaykama, nispa. 2Chantá Tata Diosqa Eliasta nerqa: 3“Ripuy kaymanta; inti llojsimoj ladoman, jinaspa Jordán mayu chimpaman, Querit Wayq'omantaj pakaykakamuy. 4Chay wayq'omanta yakuta ujyanki, kamachiniña alqamarikunata jaqaypi mikhuchisunankupaj,” nispa. 5Eliasqa Tata Diospa kamachisqanta kasuspa, Jordán mayu chimpanejpi, Querit Wayq'o qayllapi tiyakamorqa. 6Alqamarikunataj sapa paqarin ch'isintawan t'antata, aychatawan apamoj kanku; chay wayq'omantataj Elías yakuta ujyajqa. 7Pisi p'unchaykunamantataj chay wayq'opi yakoqa ch'akiporqa, mana paramusqanrayku. 8Chaymantataj Tata Diosqa Eliasman nerqa: 9Sidon suyu Sarepta llajtaman ripuy, chaypitaj tiyakamuy; Noqa kamachiniña uj viudata qanta mikhuchisunampaj, nispa. 10Jinataj payqa Sarepta llajtaman riporqa . Llajta punkuman chayaspataj, uj viuda llant'ata pallakushajta rikorqa. Jinapi Eliasqa payta wajyarispa, nerqa: –Ama jinachu kay, uj vaso yakuta aparimuway ujyanaypaj, nispa. 11Chay warmi apamunampaj rishajtinña, watejmanta nillarqataj: –Ama jinachu kay, uj chhikan t'antatawan aparimpuway, nispa. 12Chay viudatajrí kuticherqa: –Tata Diosnikipis yachan, mana chayasqa t'antay kanchu; uj chhika jak'ullay tiyapuwan uj wich'ipi, uj yurupi uj chhika aceitepiwan. Kunanqa uj chhikan llant'ata pallakusharqani, wawaypaj, noqapajwan wayk'unaypaj; jinaspa chayta mikhunaykupaj, chaymantaqa yarqhaymanta wañupusqaykupischá. 13Chantá Elías nerqa: Ama chaymantaqa llakikuychu; rillay, nisqaykita jina ruwamullay. Chaywampis ñawpajta uj t'antata ruwaytawan apamuway; chaymantataj ruwallanki wawaykipaj, qampajpis. 14Israelpa Tata Diosnin kay jinata nin: “Wich'ipi jak'oqa, yurupi aceitepis mana tukukonqachu, Noqa kay jallp'a pataman parachimunaykama,” nispa. 15Chantá chay viudaqa rispa, ruwamorqa Elías nisqanman jina. Jinapitaj mikhunaqa kallarqapuni unayta Eliaspaj, viudapaj, wasinpajwan ima. 16Tata Dios parlasqanman jina, Wich'ipi jak'oqa mana tukukoj karqa, yurupi aceitepis mana pisiyarqachu, Elías Diosmanta willaj nejta. 17Chaymanta aswan qhepamanqa viudaj wawan anchatapuni onqoykorqa, wañorqataj. 18Viudataj Eliasta nerqa: –¿Diospaj kamachin, imanaykitaj noqa qantari? ¿Juchaymanta sut'inchajchu jamowarqanki, jinaspa wawaypis wañunapaj? nispa. 19Chantá Elías nerqa: –Wawaykita apamuway, nispa. Eliasqa mamampa marq'ayninmanta wawata jap'ispa, altos wasipi puñunanman siriykucherqa. 20Chantá Tata Diosman mañakuspa, nerqa: “Tata Diosníy, ¿kay viudaj wasimpi tiyashajtiy, payta llakichinkichu wawanta wañuchispa?” nispa. 21Jinaspataj, chay wawaj patanman kinsa kutita winkuykorqa, Tata Diosta mañakuspataj, nerqa:“Tata Diosníy, mañakuyki kay wawata kawsarichinaykita,” nispa. 22Jinallapi Tata Diosqa Eliaspa mañakusqanta uyarispa, chay wawata kawsaricherqa. 23Chantá Eliasqa chay wawata urayk'uchimorqa mamanman, jaywaporqataj: –Qhaway, wawaykeqa kawsashan, nispa. 24Chantá chay warmeqa Eliasta nerqa: –Kunanqa yachani cheqamantapuni Diosta sirvej kasqaykita, Tata Diospa nisqantaj cheqapuni qampa simiykipi kasqanta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\