1 REYES 5

1Tiromanta jatun kamachej Hiramqa, David churin Salomón jatun kamachej churasqata kasqanta yachaspa, kamachinkunanta kacharqa; imaraykuchus tatan Davidwan k'achatapuni kawsakoj kasqankurayku. 2Chantá Salomonqa jatun kamachej Hiramman kay jinata nichimorqa: 3“Qanqa yachankiña imaynatachus tatay David uj templota Tata Diosninpaj mana ruwayta atisqanta, maqanaku ch'ajwakunalla paypa muyuynimpi kasqanrayku, tukuy enemigokunata Tata Diosqa paypa chakin uraman churanankama. 4Kunanrí Tata Diosniyqa allin kawsayta qowayku tukuynejpi, manañataj enemigokunapis kanñachu, nitaj ima manchachikunapajpis kanchu. 5Noqaqa niniña uj templota Tata Diosniypaj ruwanayta, tatay Davidman Tata Dios nisqanman jina: ‘Qampa churiyki, pitachus cuentaykimanta kamachina tiyanaykiman tiyaykuchisaj, paymin ruwapuwanqa Noqaj sutiypaj uj templota, nispa.’” 6Kunanqa kamachiy ari Libanomanta cedro sach'akunata k'utupunawankuta. Noqaj kamachiykunaqa qampa kamachiykikunata yanapanqanku, noqataj qopusqayki kamachiykikunaj ruwasqankumanta mashkhatachus niwasqaykita, imaraykuchus qanqa yachanki, noqaykoqa sach'akuna k'utuyta mana yachaykuchu sidonios jinaqa, nispa. 7Hiramtaj chay jinata Salomón willachisqanta uyarispa, may jatuntapuni kusikorqa, nerqataj: “Tata Diosqa bendecisqa kachun, sumaj yachayniyoj churita Davidman qosqanmanta, chay chhika jatun suyuta kamachinampaj,” nispa. 8Chantá Hiramqa Salomonman nicherqa: “Uyariniña imatachus willachimuwasqaykita; chay tukuy nisqaykiman jina ruwasaj, apachimusqayki cedrota pinotawan k'uturachispa. 9Noqaj kamachiykunaqa Libanomantapacha Jatun Qocha kantukama chay k'utusqata urayk'uchimonqanku, chaymantataj qochanejta balsapi jina apachimusqayki, maymanchá qan nimuwanki, chaykama. Chaypitaj phaskaraspa, qanqa jap'ikapunki. Chaymanta nisqayman jina apachimuwanki mikhunata aylluypaj.” 10Hiramqa Salomonman qorqa tukuy munasqanman jina maderapaj cedromanta, pinomantawan. 11Salomonpis Hirampa kamachinan wasipi kajkunapaj mikhunata qorqa, iskay chunka waranqa cargas trigota, tawa waranqa tawa pachajniyoj litro sumajnin kaj olivo aceitetawan. Chay imakunata Salomonqa sapa wata Hiramman qoj. 12Ajinata Tata Diosqa nisqanman jina Salomonman sumaj yachayta qorqa. Hiramwan, Salomonwan uj tratota ruwarqanku; ajinamanta paykuna ukhupeqa mana ima ch'ajwapis karqachu. 13Salomonqa kamacherqa tukuynin Israelmanta kinsa chunka waranqa ajllasqa runakuna mit'api trabajanankuta. 14Chay ajllasqa kajkunamanta Libanoman kacharqa chunka waranqata sapa killa, mit'ankuman jina. Chaykunaqa uj killata Libanopi qhepakamoj kanku, iskay killatataj wasinkupi. Adoniramtaj chay ajllasqa runakunata qhawanampaj churasqa karqa. 15Salomonpata tiyapullarqataj qanchis chunka waranqa cargata apamoj runakuna, pusaj chunka waranqa runakuna orqopi rumita ch'eqojkuna. 16Salomonpa churasqan kurajkuna kallarqataj, kinsa waranqa kinsa pachajniyoj, pikunachus kamachi kanku tukuynin trabajajkunata. 17Jatun kamacheqa jatuchaj ajllasqa rumikunata k'ajtichispa, ch'eqonankuta kamacherqa, Diospa Templompa cimientonman churanankupaj. 18Salomonpa, Hirampa runakunanwan k'utuspa wakicherqanku tukuy wasi k'aspikunata, ch'eqorqankutaj rumikunata Diospa Templonta ruwanankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\