1 PEDRO 5

1Qankuna ukhupi anciano nisqa kurajkunata yuyaychariyta munani, noqapis paykuna jina anciano kurajllataj kaspa. Noqaqa Cristoj ñak'arisqanmanta testigo kani, jinataj Cristoj jatun kaynin rikuchikojtin, noqapis chaypi qankunawan kasaj. 2Diosqa qhawanaykichejpaj makiykichejman churarqa, chay tropata michiychej. Sumaj qhawajkuna kaychej, ama tanqasqa jinallachu, manachayqa tukuy sonqo, Dios imaynatachus munasqanman jina. Amataj qolqeta mask'aspachu paykunata qhawaychej, manachayqa Señorta sirviyta munasqaykichejrayku. 3Qhawanaykichejpaj churasqa kashanku, chaykunataqa ama qankunajtapis kankuman jinachu kamachiychej, manachayqa qankuna k'achata kawsaychej, qankuna jinallataj paykunapis k'achata kawsanankupaj. 4Chantá Kuraj Kaj Michej rikhurimojtin, Paymanta jap'inkichej mana tukukoj jatunchana pilluta. 5Jinallataj waynas, qankunapis anciano nisqa kurajkunawan k'umuykukoj sonqoyoj kaychej. Purajmanta kasunakuspa, llamp'u sonqos kaychej, imaraykuchus Diosmanta Qhelqasqapi nin: Diosqa jatunchakojkunaman sayaykun, k'umuykukojmantaj qhasilla k'acha yanapayninta qon, nispa. 6Chayrayku k'umuykukuychej atiyniyoj Diospa makimpi kaspa, Paytaj maychus tiempopi qankunata jatunchaspa pataman oqharisonqachej. 7Diosman saqeychej tukuy phutikuyniykichejta, imaraykuchus Payqa qankunamanta dakun. 8Aychaykichejpa sajra munayninwan mana atipachikuspa, allinta qhawaychej, imaraykuchus enemigoykichej Kuraj Supayqa, phiña león jina qhaparirispa muyuykachasunkichej, mayqellantapis oqoykunampaj. 9Payman sinch'ita sayaykuychej creesqaykichejpi, imaraykuchus yachankichej jina, hermanosniykichejpis tukuy kay pachapi kikillantataj ñak'arishanku. 10Chantá qhasilla k'acha yanapayninta qoj Diosqa, pisi p'unchaykunata ñak'arisqaykichejmanta qhepaman wiñay tukusqata ruwasonqachej, thuruyachisonqachej, kallpachasonqachej, sayachisonqachejtaj. Paymin Jesucristonejta wajyasorqachej jatun kaynimpa k'anchaynimpi kawsanaykichejpaj. 11Paypaj kachun kamachina tukuy atiy wiñaypa wiñayninkama. Ajina kachun. 12Kay pisillata Silvanowan qhelqachimushaykichej, pitachus sumaj hermanopaj qhawani, chaywan. Kay cartanejta sonqoykichejta oqhariyta munani, willaykichejtaj kaymin cheqamanta Diospa qhasilla k'acha yanapaynin kasqanta. Chaypi ari sinch'ita sayaychej. 13Babiloniapi kaj iglesiaqa, qankunawan khuska Diospa ajllakusqan creeypi, waway Marcos ima napaykullasunkichejtaj. 14Napaykunakuychej llimphu sonqo munakuy much'aywan. Sonqo tiyaykuy kachun, Jesucristopi kankichej, chay tukuyniykichejpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\