1 SAMUEL 21

1Davidqa Nob llajtapi sacerdote Ahimelecpaman rerqa. Payqa mancharisqa Davidwan tinkukoj llojsimuspa, nerqa: – Imaraykutaj sapallayki jamunki, nitaj pipis qanwan jamunchuri? nispa. 2Davidtaj kuticherqa: –Jatun kamachejqa uj ruwanayojta kachamuwarqa, niwarqataj imapajchus kachamuwasqanta, jinallataj imatachus kamachiwasqantapis, ni pi yachananta. Runaykunataqa, maynejpichus suyanawankuta niniña. 3Kunan, ¿imataj mikhunapaj tiyapusunkiri? Qoriway ari phishqa t'antata, chayrí imachus kapususqanta, nispa. 4Sacerdotetaj kuticherqa: –Mikhuna t'antaqa mana kapuwanchu, Diospaj t'aqasqa t'antalla tiyan. Jinatapis qosqayki sichus runaykikuna warmiwan mana puñuykorqanku chayqa, nispa. 5Chanta David kuticherqa: –Sapa kuti maqanakoj llojsinaykupajqa, warmiykuwan mana puñuykuykuchu. Kay kutipi mana maqanakojchu llojsimuyku chaypis, runaykunaqa mana warminkuwan puñuykorqankuchu, jinaqa paykuna Diosman qayllanankupaj jina kashanku, nispa. 6Ajinaqa sacerdote Diospaj t'aqasqa t'antata Davidman jaywarqa, chay t'antalla chaypi kasqanrayku. Chay p'unchayllaraj altar chaymanta orqhomusqanku waj q'oñi t'antata churanankupaj. 7Saúlpa ujnin kaj kamachin Doeg sutiyoj, Diosta yupaychana toldopi chaypachallataj kashasqa, chaypi qhepakunan kasqanrayku. Payqa Edom llajtayoj kasqa, Saúlpa michejkunanmanta kamachej jina kasqa. 8Chanta Davidqa Ahimelecta nerqa: –¿Manachu lanza, chayrí espadallapis tiyapusunkiman? Kamachejpa kamachisqan usqhayllata kasuna kasqanrayku mana tiempo karqachu espadayta, nitaj armaytapis oqharikamunaypaj, nispa. 9Sacerdotetaj kuticherqa: –Elá nisqa vallepi filisteo Goliatta wañuchispa qhechusqayki espadalla kaypi kashan. Unku wasapi uj llijllawan mayt'usqa kashan. Munanki chayqa, atinki apakuyta; chaylla tiyan, aswan mana kanchu, nispa. Chantá David kuticherqa: –Chaymanta aswan sumajqa mana kanmanchu; chayta qoway ari, nispa. 10Chay p'unchaypacha Davidqa Saulmanta ayqespa, riporqa Gat llajtamanta jatun kamachej Aquispaman. 11Chantá jatun kamachej Aquispa kamachinkunan nerqanku: –¿Manachu payqa Israel suyoj jatun kamachejnin David? Manachu tususpa paymanta takej kanku: “Saúlqa waranqa runakunata wañucherqa, Davidtaj chunka waranqata,” nispa? 12Davidrí imatachus nisqankuta uyarispa, Gat llajtamanta jatun kamachej Aquismanta sinch'ita manchachikorqa. 13Chayrayku manapis yuyaynimpichu kashajman jina tukorqa. Uma t'ojpisqaman tukuspa, wasi punkukunapi qhelqararqa, llawsantataj sunkhan chaynejta surucherqa. 14Chaymanta jatun kamachej Aquisqa kamachinkunata nerqa: Kay runata mana yuyaynimpichu kashajta rikushaspaqa, ¿imapajtaj pusamuwarqankichejri? 15Mana yuyaynimpi kashaj runakuna ashkha tiyan. ¿Imapajtaj pusamuwankichej, mana yuyaynimpi kashaj runa jina, imatapis ruwanampaj? Wasiymanta wijch'uychej, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\