1 SAMUEL 27

1Chaywampis David sonqompi nerqa: “Saúlqa mayk'ajllapis wañuchiwanman. Chayrayku, amaña tukuy Israel jap'iypi mask'anawampaj, aswan allin kanman Filistea suyuman ayqekunay. Ajinata Saulmanta ayqekusaj,” nispa. 2Chantá Davidqa sojta pachaj runankunanwan ima, jatun kamachej Aquispaman riporqanku. Aquisqa Maocpa churin karqa, Gat llajtaj jatun kamachejnintaj. 3David, chanta runankunantin ima Gat llajtapi Aquiswan tiyakorqanku, sapa ujpis ayllunkuwan ima. Davidwan khuska iskaynin warminkuna rillarqankutaj: Jezreel llajtamanta Ahinoam, chantá Carmelmanta, Nabalpa viudan Abigailwan ima. 4Maypachachus Saúl yacharqa David Gat llajtaman ayqesqanta chaypacha, manaña payta qhatiykacharqachu. 5Chantá Davidqa Aquista nerqa: –Jatun kamachejníy, ama jina kaychu. Suyuykipi tiyakunaypaj mayqen llajtallapipis uj cheqata qoriwayku. Mana walejchu kanman kay kamachiyki kikin llajtaykipi qanwan khuska tiyakunayqa, nispa. 6Chantá Aquisqa chay p'unchaypacha Siclag llajtata Davidman qorqa. Chayrayku chaymantapacha Siclag llajtaqa Judá suyojta karqa. 7Davidqa uj wata tawa killayojta filisteokunawan tiyakorqa. 8Davidqa runankunanwan ima, Guesur llajtaman, Guézerman chanta Amalecitakunaman ima, suwaspa qhechoj yaykuykusqanku. Kay llajtayojkunaqa Telaimmantapacha, Sur nisqa ch'innejpi, Egiptoj suyoj jap'iyninmankama unaymantaña tiyakusqanku. 9Chay cheqapi tiyakojkunawan maqanakuspa, qharikunata, warmikunata, tukuyninta wañuchej kanku. Chay jawa ovejakunata, wakakunata, burrokunata, camellokunata chanta p'achata ima, apakampullajtaj kanku. Chanta Aquis maypichus tiyakorqa, chayman kutimoj kanku. 10Chantá jatun kamachej Aquis tapojtin: “May llajtamantataj kunan qhechuramorqankichejri?” nispa chayqa, David kutichej: “Judamanta uraynejpi, chayrí Jerameelmanta uraynejpi, chayrí quenitakunajpa jap'iynin uranejmanta qhechumorqayku,” nispa. 11Davidqa tukuy qharikunata, warmikunata, tukuyninta wañuchej, ama pipis Gatman rispa imatachus ruwasqanta willamunankupaj. Davidqa Filistea suyupi tiyakusqanmantapacha ajinallatapuni ruwaj. 12Aquistaj Davidpi atienekuspa, sonqompi nej: “Davidqa israelitakunawan astawan chejnichikushan; jina chayqa tukuy tiempo kamachillaypuni kanqa,” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\