1 SAMUEL 29

1Filisteokunaqa tukuy soldadonkuta Afecpi tantaykorqanku, chaykamataj israelitakunaqa Jezreelpi kaj yaku juturi chaynejpi tantakullarqankutaj. 2Filisteo soldadokunaqa pachajmanta pachaj, waranqamanta waranqa kamachejninkuwan khuska risharqanku. Davidwan, soldadonkunanwantaj Aquiswan khuska qhepallata risharqanku. 3Jinallapi filisteokunamanta kurajkuna Aquista taporqanku: –Kay israelitakuna, ¿imatataj kaypi ruwashankuri? nispa. Aquistaj kuticherqa: –Kay runajtaqa sutin David, payqa Israel suyoj jatun kamachej Saúlpa yanapajnin ñawpajta karqa. Kunantajrí wata kurajtaña noqawan kashan. Noqawan kasqanmantapacha paypi mana mana allintaqa tarinichu, nispa. 4Chanta filisteokunajpa kamachejninkukuna Aquispaj phiñakuspa, nerqanku: –Kachapuy kay runata, maypichus jallp'ata qorqanki, chayman, amataj maqanakuman noqanchejwan richunchu. Pajtataj kikin maqanakupi kashaspa enemigonchejman kutiykukunman. Davidqa jatun kamachejninwan allinyakapuyta munaspa, soldadonchejkunaj umankuta qholuspa payman apanman. 5Manachu kay Davidmanta tususpa takej kanku: “¿Saúlqa waranqa runakunata wañucherqa, Davidtaj chunka waranqata,” nispa? 6Chantá Aquisqa Davidta wajyaspa, nerqa: –Tata Diospa sutinrayku jurayki, qanqa cheqan sonqoyoj runa kanki. Jarapi imaynatachus purisqayki mayta kusichiwan. Noqawan tiyakusqaykimantapachaqa mana ima mana allintapis qampi tarinichu. Chaywampis filisteokunaj kamachejninku mana allin ñawiwanchu qhawasunku. 7Chayrayku kunanqa ch'inmanta kutipullay, filisteokunajpa kamachejninkukunata ama phiñachinapaj, nispa. 8Chantá Davidqa kuticherqa: ¿Noqa imatataj ruwasqaniri? Wiraqochi kamachejníy, ¿imatataj qanwan kasqaymantapacha ruwasqani enemigoykichejkunaj contrankuta ama maqanakuman rinaypaj jinari? nispa. 9Aquistaj kuticherqa: Noqa yachani, qanqa Diospa angelnin jina allin runa kasqaykita. Chaywampis filisteokunata kamachejkunaqa mana munankuchu noqaykuwan khuska maqanakoj rinaykita. 10Chayrayku, qan, chantá jatun kamachej Saúlpa kamachinkunan qanwan jamorqanku, chaykunantin q'aya paqarin sut'iyajtinkama kutipunkichej, nispa. 11Ajinaqa Davidwan, soldadonkunanwan ima q'ayantin paqarin Filistea suyuman kutiporqanku. Chaykamataj filisteokunaqa Jezreelman rishallarqankupuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\