1 SAMUEL 3

1Waynuchu Samuelqa Eli sacerdotewan khuska Tata Diosta sirvishallarqapuni. Chaypachata Tata Diosqa runakunaman maynimpi jinalla parlarqa. Mosqoypi jina rikunapis manaña chhika karqachu. 2Elipaj ñawinqa chharpuyaykusqaña, manañataj imatapis allinta rikojñachu. Uj ch'isi payqa wasimpi puñusharqa. 3Samuelpis Dioswan tinkukuna toldopi, Diospa arcan kasharqa, chaynejpi, puñusharqa. Dioswan tinkukuna toldopi k'anchaj lampionri manaraj wañuchisqachu karqa. 4Chanta Tata Diosqa payta wajyarqa: –Samuel, nispa. Paytaj kuticherqa: –Kaypi kashani, nispa. 5Chantá Eliman usqhayta rispa, nerqa: –Kaypi kashani; imapajtaj wajyawankiri? nispa. Elitajrí nerqa: –Mana noqaqa wajyarqaykichu; rispa, puñukampullay, nispa. Samueltaj puñukamporqa. 6Chanta Tata Diosqa ujtawan wajyallarqataj: –Samuel, nispa. Samueltaj jatarikuspa, Elí kasharqa, chayman rerqa, nerqataj: –Kaypi kashani; imapajtaj wajyawankiri? nispa. Elitaj kuticherqa: –Mana noqaqa wajyaykichu, wawáy; kutispa, puñukampullay, nispa. 7Tata Diosqa Samuelta manaraj ujtapis parlapayasqachu, imaraykuchus payman manaraj rikhurisqachu. 8Tata Dios Samuelta kinsa kutita wajyajtin, uyariytawan Eliman rillarqataj: –Kaypi kashani; ¿imapajtaj wajyawankiri? nispa. Elitajrí, Samuelta Tata Dios wajyashasqanta chaypacha repararqa. 9Chayrayku nerqa: –Riy, puñukampullaytaj; ujtawan Tata Dios wajyamusojtenqa, ninki: “Diosníy uyarishayki, parlallaway,” nispa. Chantá Samuelqa ripuspa puñukampullarqataj. 10Chanta mana unayninmanchu Tata Diosqa paynejman qayllaspa, ñawpaj kutipi jina wajyallarqataj: –Samuel, Samuel, nispa. Samueltaj kuticherqa: –Parlallay, kamachiykeqa uyarishasunki, nispa. 11Tata Diostaj payman nerqa: –Israel suyupi uj manchay t'ukunata ruwasaj; tukuy chayta uyarejkunaj ninrinku nananqa. 12Chaypacha Noqaqa Elij ayllumpa contranta tukuy nisqayta junt'asaj. 13Willaniña tukuy ayllunmanta kajkuna wiñaypaj juchachasqa kanankuta; pay yachanña juchanku imachus kasqanta. Churinkunaqa millayta ruwaspa phiñachiwarqanku, paytaj mana paykunata k'amerqachu. 14Chayrayku Elíj ayllumpa contrampi juraspa nini: Juchankoqa mana jayk'ajpis pampachasqachu kanqa, ni uywa ñak'asqa jaywanawan, ni ofrendawampis, nispa. 15Chanta Samuelqa sut'iyanankama puñukaporqa, sayarispataj Tata Diospa Toldompa punkunta kicharerqa. Samuelqa mosqoypi jina imatachus rikusqanta Eliman willayta manchachikorqa. 16Elitajrí Samuelta wajyaspa, nerqa: –Samuel, wawáy, nispa. Samueltaj kuticherqa: –Kaypi kashani, nispa. 17Elitaj taporqa: –¿Tata Diosqa imatataj nisorqari? Mana uj chhikanta pakarispa willariway. Sichus Tata Dios nisusqanmanta imatapis pakawanki chayqa, Dios sinchita ñak'arichisuchun, nispa. 18Chantá Samuelqa, mana uj chhikanta pakarispa tukuyninta willarqa. Elitaj nerqa: –Payqa Tata Diosmin. Imatachus munasqanta ruwachun, nispa. 19Samuelqa wiñarqa, Tata Diostaj payta yanaparqa, tukuy nisqanta junt'aspa. 20Tukuynin israelitakunataj Dan sutiyoj aylloj jap'ininmantapacha Beerseba llajtakama Samuelqa cheqapuni Diospa willajnin kasqanmanta rejserqanku. 21Tata Diostaj Silo llajtapi Samuelman rikhurillajpuni, imaraykuchus chaypi Diosqa Samuelman imatachus niyta munasqanta sut'inchallajpuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\