1 TESALONICENSES 1

1Noqa Pabloqa Silvanowan, Timoteowan ima Tesalónica llajtapi kaj iglesiaman kay cartata qhelqamuni, pikunachus Dios Tatawan, Señor Jesucristowan ima ujchasqa kashanku, chaykunaman. Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunawan kachun. 2Diosmanta mañakuspa, tukuyniykichejmanta Diosman graciasta qoykupuni qankunamanta yuyarikuspa. 3Dios Tatanchejpa ñawpaqempi mana sayk'uspa yuyarikuykupuni creesqaykichejpa ruwasqanmanta, munakuywan sinch'ita trabajasqaykichejmanta, Señorninchej Jesucristopi pacienciawan suyakusqaykichejmanta ima. 4Hermanos, Diospa munakusqasnin, yachayku Paypa ajllakusqasnin kasqaykichejta, 5imaraykuchus evangelio willasqaykoqa qankunaman chayarqa mana parlasqayllawanchu, manachayqa Espíritu Santoj atiyninwan, chaytataj willarqayku allinta yachaspa cheqapuni kasqanta. Qankuna yachankichej imaynatachus kawsasqaykuta qankuna ukhupi, chay tukuytaj allinniykichejpaj karqa. 6Qankunataj noqaykumanta, Señormantapis yachaqakorqankichej imaynatachus kawsayta. Sinch'i ñak'ariypi kashaspapis, Espíritu Santoj kusikuyninwan Diospa Simi Nisqanta jap'ikorqankichej. 7Chay jinamanta Macedoniapi, Acayapi ima tukuy creejkunaman rikucherqankichej imaynatachus paykunapis kananku kasqanta. 8Qankunanejta Señorpa Simi Nisqan willarakorqa, mana Macedoniallapichu, nitaj Acayallapichu; astawanqa Diospi imaynatachus creesqaykichejqa tukuynejpi yachakorqa. Chayrayku noqaykupajqa manaña parlanayku kanchu. 9Paykunallataj noqaykumanta willanku, imaynatachus qankunaman chayamojtiyku allimpaj jap'iwasqaykuta, chantá imaynatatajchus qankunapis lantismanta Diosman kutirikusqaykichejta, kawsaj cheqa Diosta sirvinaykichejpaj. 10Willallankutaj qankuna janaj pachamanta Diospa Churinta suyashasqaykichejta, pitachus Dios wañusqasmanta kawsarichimorqa, chayta. Chayqa Jesús, pichus jamoj k'ajaj phiñakuymanta Salvawajninchej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\