1 TESALONICENSES 2

1Hermanos, yachankichej jina, qankunata watukusqaykoqa mana qhasipajchu karqa. 2Astawanqa yachankichej imaynatachus Filipos llajtapi ñawpajta ñak'arichiwasqaykuta, k'umuykachachiwasqaykutataj, manaraj qankunaman jamushajtiyku. Chaywampis Diosniyku kallpachawarqayku, Paypa evangelionta qankunaman willanaykupaj manchay churanaku chawpipi. 3Kay willasqaykuta jap'ikunaykichejta nisqaykoqa mana pantaymantachu, nitaj millay munaymantachu, nillataj ch'awkiyaymantachu karqa. 4Astawanqa Dios allimpaj qhawawarqayku evangeliota willanaykupaj jina; chayraykumin ajinata parlayku. Mana runastachu kusichiyta munayku, manachayqa Diosta, pichus sonqosniykupi imachus kasqanta yachajta. 5Yachankichej jina, noqaykoqa ni jayk'aj pitapis misk'i simiwan llunk'upayarqaykuchu, nitaj qolqeta munapayasqaykuta pakanaykupaj imatapis ruwarqaykuchu. Chaymantaqa Dioslla testigo. 6Noqaykoqa manallataj mask'arqaykuchu runasnejta jatunchasqa kayta, ni qankunanejta nitaj wajkunanejtapis. Cristoj apostolesnin kasqaykurayku, atiykuman karqa qankunawan imapipis yanapachikuyta. 7Astawanqa qankuna ukhupi llamp'us karqayku, imaynatachus uj mama wawasninta munakuywan uywan, ajinata. 8Chay jinatapuni qankunata munakusqaykurayku, mana Diospa evangeliollantachu qankunaman jaywarqayku; astawanqa kawsayniykutapis qankunaman qoyta munarqayku, noqaykupaj may jina munasqa kasqaykichejrayku. 9Hermanos, qankunaqa yuyarikunkichej imaynatachus sinch'ita trabajaspa sayk'usqaykuta. Tuta p'unchay trabajarqayku kawsanaykupaj, imaraykuchus mana mayqenniykichejpajpis pisichikusqaykuwan llasa q'epi jina kayta munarqaykuchu, Diospa evangelionta qankunaman willashanaykukama. 10Qankuna testigos jina yachankichej, Diospis yachallantaj, imaynatachus qankuna creejkuna ukhupi kasqaykuta llimphus, cheqan kawsaywan, mana k'aminas ima. 11Yachallankichejtaj imaynatachus qankunata k'amerqayku, sonqocharqaykutaj, chayta. Imaynatachus uj tata wawasninta yanapan, ajinallatataj qankunata yanaparqayku. 12Mayta qankunata nerqayku Diospa wawasnin jina kawsanaykichejta, pichus wajyasorqachej reinompi, jatun kaynimpa k'anchaynimpi kawsanaykichejpaj, chaypata. 13Chayrayku noqaykupis mana sayk'uspa Diosman graciasta qollaykupuni, imaraykuchus Diospa Simi Nisqanta qankunaman willajtiyku, qankunaqa uyariytawan, tukuy sonqo chay Simi Nisqanta jap'ikorqankichej, mana runaj parlasqanta jinachu, manachayqa cheqamanta Diospa Simi Nisqanta jina. Kunantaj chay Nisqan qankuna creejkunapi trabajashan. 14Hermanos, Diospa iglesiasnin Judeapi kajkuna imatachus ruwarqanku, pikunachus Cristo Jesuspi kashanku, chaykuna, qankunapis kikillantataj ruwarqankichej. Llajta masisninkoqa paykunata ñak'aricherqanku; llajta masisniykichejpis kikillantataj qankunata ñak'arichisorqachej. 15Chay ñak'arichejkunaqa Señor Jesusta wañuchisqanku, jinallatataj profetastapis. Noqaykutataj qhatiykachaspa, ñak'arichiwarqayku. Ajinamanta Diosta phiñachinku, tukuy runaspa contrampitaj kashanku. 16Paykunaqa jark'ayta munawarqayku ama mana judío kajkunaman evangeliota willanaykupaj salvasqa kanankupaj. Ajinamanta juchankoqa yapakushan junt'anankama, kunantaj Diospa k'ajaj phiñakuynenqa patankupiña kashan. 17Noqaykutaj, hermanos, uj pisi p'unchaykunata qankunamanta t'aqasqa kasharqayku cuerpopi; chaywampis qankunamanta yuyarikusharqaykupuni, anchatataj munasharqayku uyaykichejta rikuyta. 18Chayrayku munarqayku qankunaman kutimuyta. Noqa Pablo, cheqamanta mashkha kutista jamuyta munarqani, Kuraj Supaytajrí jark'awarqayku. 19Jamuyta munarqani, imaraykuchus qankunamin suyakuyniyku kankichej, kusikuyniyku, jatunchakuna pilluykutaj Señorninchej Jesuspa ñawpaqempi Pay kutimojtin. 20Qankuna kankichej sonqo junt'asqa kayniyku, kusiyniykutaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\