1 TIMOTEO 2

1Ñawpajtaqa hermanosman kamachini Diosmanta mañakunankuta tukuy runaspaj, Diosman graciasta qospa. 2Mañapullachunkutaj tukuy reyespaj, tukuy kamachejkunapaj ima, allin kawsakuypi kawsananchejpaj, ama ima ch'ajwapi, Diosta jatumpaj qhawaspa, cheqan kajta ruwaspataj. 3Chaymin allin, Salvawajninchej Diostataj kusichin. 4Payqa munan tukuy runas salvasqa kanankuta, cheqa kajtataj rejsinankuta. 5Uj k'ata Dios tiyan, jinallataj Dioswan runasta allinyachejpis uj k'atalla, chaytaj Cristo Jesús, Runa. 6Paymin kawsayninta jaywaykorqa, chaywan tukuy runasta salvanampaj. Cristoqa maychus tiempompi kawsayninta jaywaykuspa, sut'ita rikuchin Dios tukuy runasta salvayta munasqanta. 7Chayta willaranaypaj apóstol churasqa kani, jinallataj mana judío kajkunaman yachachinaypaj cheqa kaj creenamanta. Chaytaqa cheqata nini, mana llullakuspa. 8Chayrayku munani tukuynejpi hermanospa tantakuyninkupi qharis kajkuna Diosmanta mañakunankuta makisninkuta oqharispa, llimphu sonqowan, mana phiñakuypi, nitaj churanakuypi. 9Ajinallatataj warmispis maychus kajta p'achallikuchunku, allin yuyayniyoj, llamp'u sonqoyojtaj kaspa. Ama anchata k'achanchakuchunkuchu may sumajta chujchankuta chhurkuchikuspa, nitaj qoriwan, nitaj walqaswan, nitaj ancha valorniyoj p'achaswan. 10Manachayqa, k'achanchasqa kachunku allin ruwaykunawan; chayqa sumajmin Cristopi creej warmispaj. 11Hermanospa tantakuyninkupi warmeqa yachachisqata jap'ikuchun llamp'u sonqollawan, mana ch'ajwaspa, k'umuykukoj sonqowantaj. 12Warmeqa ama yachachichunchu hermanospa tantakuyninkupi nitaj qharita kamachichunchu, manachayqa llamp'u sonqolla mana ch'ajwaspa kanan. 13Chayqa ajina, imaraykuchus ñawpajtaqa Adanraj ruwasqa karqa, chaymantaña Evaqa. 14Manataj Adanchu ch'awkiyachikorqa, manachayqa warmi ch'awkiyachikuspa, juchaman urmarqa. 15Chay tukuywampis warmeqa chaymanta salvasqa kanqa wawasniyoj kaspa, sichus allinta sayanqa creeypi, munakuypi, llimphu kawsaypi allin yuyaywan chayqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\