1 TIMOTEO 4

1Espíritu Santo sut'ita nin jamoj p'unchaykunapi wakin runas creeymanta t'aqakunankuta. Paykunaqa ch'awkiyaj espiritusta kasonqanku, supaykunaj yachachiynintataj creenqanku. 2Chayta yachachejkunaqa kanku puraj uyas, llullastaj. Sonqo yuyayninkupi thaluyasqa kasqankurayku, sonqonku manaña nananchu. 3Paykunaqa runasta kamachinku ama casarakunankuta; Diospa churasqan mikhunatapis nillankutaj wakinta mana mikhuna kasqanta, mayqenkunatachus Dios churarqa, cheqa kajta rejsispa creejkunaqa Diosman graciasta qospa mikhunankupaj, chaykunata. 4Diospa tukuy ruwasqanqa sumajmin, manataj qhesachanapajchu, sichus graciasta qospa mikhusun chayqa. 5Imajtinchus Diospa Simi Nisqanrayku, mañakusqanchejraykutaj chay imasqa Diospa ñawpaqempi llimphu. 6Chaytachus hermanosman yachachinki chayqa, Cristo Jesuspa sumaj kamachin kanki. Creena kajpa nisqasninwan, kunankama qhatishanki chay cheqa yachachiywan ima, mikhunawan jina sumaj kallpachasqa kanki. 7Qhasi manakaj mana Diosmanta kaj parlayta, ñawpa cuentostapis qhesachay. Astawanqa cheqan kajman jina kawsaypi kallpakuspa, ruwallaypuni. 8Cuerpota ima ruwanaman yachachisqa kallpachayqa pisillata runata yanapan. Cheqan kajman jina kawsayrí tukuy imapi sumajta yanapan, imaraykuchus runata yanapan kay kawsaypi, jamoj kawsaypipis. 9Chay nisqaqa cheqamin, allintaj tukuy runas creespa jap'ikunankupaj. 10Chayrayku mayta kallpakuspa, sinch'ita trabajanchej, suyakunchejtaj kawsaj Diospi, pichus tukuy runasta salvayta munan, pitajchus creejkunata salvan, chaypi. 11Chayta kamachiy, yachachiytaj. 12Ama pipis wayna kasqaykirayku pisipaj qhawasuchunchu; astawanqa creejkunaj ñawpaqenkupi allinta kawsay, paykunapis qan jina kawsakunankupaj. Allin kajta rikuchiy: Parlaypi, allin kawsaypi, munakuypi, creeypi, llimphu kawsaypi ima. 13Qanman jamunaykamaqa Diosmanta Qhelqasqata runasman leeykapuy; hermanospa sonqosninkuta oqhariy, yachachiytaj. 14Ama qonqapuychu ruwanapaj atiy qanman qosqa kajta ruwanamanta, mayqentachus Diosmanta sut'inchasqaman jina qanman qosqa karqa iglesiamanta ancianos makisninkuta umaykiman churaykusojtinku, chaymanta. 15Chay imasta ruwaypuni; chay imaspi sonqoykita churay Señorpi wiñasqaykita tukuy rikunankupaj. 16Kawsayniykita allinta qhawakuy, jinallataj imatachus yachachisqaykitapis. Chay imaspeqa sinch'ita sayay, imaraykuchus ajinata ruwaspa, qan kikiykita salvakunki, jinallataj uyarisojkunatapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\