2 CRÓNICAS 14

1Abías wañupojtin, Davidpa llajtampi p'ampaykorqanku. Paypa qhepantataj churin Asa kamacherqa. Pay kamachishajtintaj, chunka watasta Judá suyupi allin kawsakuylla karqa. 2Asaj ruwasqasnenqa allintaj, cheqantaj Señornin Tata Diospa qhawaynimpi karqa. 3Waj dioskunaj altaresninkuta chinkacherqa, jinataj loma patapi yupaychana wasista. Rumismanta lantisninkutapis p'akirarqa, jinallataj Asera lanti k'ullusninkutapis. 4Chay jawa Asaqa tukuy Judá aylluta ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosman chimpanankuta kamacherqa, jinataj leyesninta, kamachisqasnintapis junt'anankuta. 5Tukuynin Judá llajtasmantataj lanti wasista, lantisnintinta chinkacherqa. Manataj ima ch'ajwapis karqachu, pay kamachishajtenqa. 6Chay wataspi mana ima ch'ajwaspis kasqanrayku, manataj piwampis maqanakunanku kasqanrayku, Tata Diostaj paykunaman allin kawsakuyta qosqanrayku, Asaqa Judapi sumaj jark'achasqa llajtasta jataricherqa. 7Judamanta runasmantaj nerqa: Kay llajtasta allinchaykunachej sinch'i perqaswan muyuykuchispa, torreswan, punkuswan, barrasninwan ima. Kay jallp'as makillanchejpiraj kashan Tata Diosta mask'asqanchejrayku. Payta mask'anchej, Paytaj allin kawsayman churawanchej, nispa. Chayrayku chay llajtasta allinta oqharerqanku, allintaj paykunata rerqa. 8Asajpataqa tiyaporqa Judamanta kajkuna sumaj armasqa kinsa pachaj waranqa soldados. Paykunaqa jark'akuna escudosniyoj, t'ojsina lanzasniyoj karqanku. Benjamín ayllumantapis iskay pachaj pusaj chunkayoj waranqa soldados karqanku; paykunapis jark'akuna escudos, flechanapaj arcos jap'irisqa karqanku. Tukuy paykunaqa may wapu soldados karqanku. 9Chantá paykunaj contrankupi Etiopiamanta Zeraqa uj millón soldadoswan jamorqa, kinsa pachaj maqanakuna carretaswan. Jinataj Maresakama chayamorqa. 10Chaypacha Asaqa maqanakoj llojserqa, soldadosninwantaj Sefata Vallepi maqanakuman yaykunankupaj wakichikorqa Maresa qayllapi. 11Asaqa Señornin Tata Diosman qhaparikorqa: Tata Dios, kallpayoj kajtapis, pisi kallpayoj kajtapis yanapayta atinki. Chayrayku yanapariwayku Señorniyku Tata Dios, Qampi suyakusqaykurayku, sutiykipitaj kay soldadoswan maqanakoj jamusqaykurayku. Tata Dios, Qanmin Diosniykoqa kanki. Ama saqeychu contraykipi sayaspa, runas imatapis ruwanallankutapuneqa. 12Chaypacha Tata Diosqa Asata, Judatawan yanaparqa chay etiopespa contrankuta maqanakupi atipanankupaj, chayraykutaj etiopesqa ayqerikaporqanku. 13Jinapi Asawan, soldadosninwan imaqa Gerarkama etiopesta qhatiykorqanku. Etiopesqa atipachikorqanku, wañorqankutaj ni uj puchuyoj kanankukama. Ajina tukuchisqa karqanku Tata Diospa ñawpaqempi, jinataj soldadosnimpa ñawpaqempipis. Judamanta soldadostaj chay enemigosninkoj tukuy imasninkuta jap'ikaporqanku. 14Chaymantataj atipallarqankutaj, Gerar qayllaspi karqanku, chay llajtastapis, tukuyninkutaj Tata Diospa ñawpaqempi manchachikuyta qallarerqanku. Judamanta kajkunaqa chay llajtasmanta orqhorarqanku tukuy valorniyoj kaj chhikata. 15Yaykullarqankutaj chay uywa michejkunaj jarasninkumampis, apakaporqankutaj may ashkha ovejasta, camellosta ima. Chaymantataj Jerusalenman kutiporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\