2 CRÓNICAS 15

1Diospa Espiritonqa Obedpa churin Azariasman jamorqa. 2Paytaj Asata taripaj rispa, nerqa: Uyariwaychej, Asa, jinataj tukuy Judamanta kajkuna, Benjaminmanta kajkunapis: Tata Dios qankunawan kanqa, sichus qankuna Paywan kashankichej chayqa. Sichus Payta mask'ankichej chayqa, Payqa tarichikusonqachej. Sichus saqerparinkichej chayrí, Paypis saqerpayallasonqachejtaj. 3Israelqa may unayta mana cheqa Diosniyojchu karqa, mana yachachej sacerdoteyoj, nitaj leyniyoj. 4Jinapis ñak'ariyninkupi Israelqa Señornin Tata Diosman kutirikuspa mask'ajtenqa, Payqa tarichikorqa. 5Jaqay tiempopeqa mana pipajpis allin kawsay karqachu, manachayqa may chhika mancharikuykunalla karqa chay jallp'aspi tiyakojkunapajqa. 6Nacioneswan, llajtaswanqa ujkuna ujkunata tukuchinakorqanku, Tata Dios paykunataqa tukuy llakiykunawan ñak'arichisqanrayku. 7Chayrayku qankunaqa wapuchakuychej, amataj iskayrayaychejchu, imaraykuchus tukuy ruwasqasniykichejmanta t'inkachisqa kankichej, nispa nerqa profetaqa Azariasqa. 8Maypachachus Asa uyarerqa chay profetaj nisqanta chaypacha, kallpachakuspa, chinkacherqa chay millay lantista tukuy Judá suyumanta, Benjamín suyumantawan, jinataj Efraín orqospi jap'isqanku, chay llajtasmantapis. Chaymantataj allincharqa Tata Diospa altarninta, mayqenchus Tata Diospa Templompa corredornimpa ñawpaqempi kasharqa, chayta. 9Chantá tantacherqa tukuy Judamanta, Benjaminmanta kajkunata, jinataj Efrainmanta jamojkunata, Manasesmanta, Simeonmanta jamojkunatawan, imaraykuchus ashkha israelitas Asajpaman pasakapusqanku, yachaspa Señorninku Tata Dios paywan kashasqanta. 10Jerusalenpi tantakorqanku, Asa chunka phishqayoj watastaña kamachishajtin, kinsa kaj killampi, 11chay p'unchaytaj Tata Diosman uywasta wañuchispa jaywarqanku qanchis pachaj wakasta, qanchis waranqa ovejastawan. Chay uywasqa enemigosninkumanta qhechusqasninku karqa. 12Chaymantataj sumaj tratota ruwarqanku, ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosta mask'anankupaj tukuy sonqonkuwan, tukuy almawan. 13Nillarqankutaj pichus Israelpa Señornin Tata Diosta mana mask'ayta munajqa wañuchisqa kananta, jatumpis, juch'uypis kachun, chayrí qharipis, warmipis kachun. 14Tata Diosmantaj chayta jurarqanku, jatunmanta parlaspa, kusiywan qhaparispataj, cornetaspa, pututuspa ch'ajwaynimpi. 15Judá ayllumanta kajkunaqa tukuyninku chay juramentota ruwasqankumanta kusikorqanku, tukuy sonqo jurasqankurayku, Tata Diosta mask'asqankurayku. Tata Diostaj paykunawan tarichikusqa, qayllankupi tiyakoj llajtaswantaj allin kawsayta qosqa. 16Chay jawa rey Asaqa jatun maman Maacataqa reina kayninmanta wijch'orqa, millay Asera lantita ruwachikusqanrayku. Asaqa chay lantita phiriytawan, Cedrón Wayq'opi ruphachimorqa. 17Chaywampis Asaqa mana chinkacherqachu Israelpi lomas patapi lanti churana wasistaqa. Chaywampis payqa tukuy kawsaynimpi cheqan sonqoyoj karqa. 18Diospa Templonman aparqa tukuy qorita, qolqeta, waj imastawan, mayqenkunatachus paywan, tatanwan ima Tata Diospaj t'aqasqankuta. 19Asa kinsa chunka phishqayoj watasta kamachinankamaqa wañuchinaku maqanakusqa mana karqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\