2 CRÓNICAS 16

1Rey Asa kinsa chunka sojtayoj watasta Judapi kamachisqanmantaña Israelpa reynin Baasaqa Judajpa contrampi maqanakoj wakerqa. Chantá Ramá llajtata aswan sinch'ita jark'achaykucherqa, Judamanta rey Asaman ni pi yanaparej yaykunampaj, nitaj pipis llojsinampaj. 2Chaypacha rey Asaqa Tata Diospa Templonmanta orqhorqa qorita, qolqetawan chay jallch'ana cuartosmanta, reypa kamachinan wasimanta ima. Chantá Asa chay qolqeta Siriamanta rey Ben-adadman apacherqa, Damascopi kamachishajtin, kay jinatataj nicherqa: 3Qanwan, noqawan uj tratota ruwanachej, imaynatachus tatasninchej ruwarqanku, jinata. Kayqa apachimushayki qoritawan, qolqetawan, Israelpa reynin Baasawan tratoykita p'akinaykipaj, ajinamanta payqa kaymanta ripunampaj, nispa. 4Ben-adadqa rey Asaj nisqanta uyarerqa, chaymantataj soldadosnimpa kurajninkukunata Israel llajtasman kacharqa maqanakuspa, jap'inankupaj. Jinamanta jap'ikaporqanku Ijonta, Danta, Abel-maimta, Neftalipi poqoykuna jallch'ana tukuy llajtasnintawan. 5Rey Baasataj chayta yachaspa, saqerparerqa Ramá llajtapi ruwachishasqanta. 6Jinapi rey Asaqa Judá ayllumanta kajkunata pusariykukuspa, rerqa Ramá llajtamanta apakampoj rumista, kurkusta ima, mayqenkunawanchus Baasaqa chay llajtata jark'achasharqa, chaykunata. Chay imaswantaj Gebatawan, Mizpatawan jark'acharqa. 7Chay tiempopi profeta Hananiqa Judajpa reynin Asaman rispa, nerqa: Siriaj reynimpa soldadosnin makiykimanta llusp'inku, imaraykuchus Siriaj reynimpi atienekorqanki Señorniyki Tata Diospi atienekunaykimantaqa. 8Manachu etiopeswan, libioswanqa may atiyniyoj karqanku, caballospi purej ashkha soldadosniyoj, jinataj maqanakupaj carrestasniyoj ima? Chaywampis Tata Diosqa paykunata makisniykiman churarqa Paypi atienekusqaykirayku. 9Tata Diosqa sumajta qhawamushan tukuy kay pachata, kallpachanampaj tukuy sonqowan Payllapi atienekunku, chaykunata. Chaytaqa uj wampu runa jina ruwanki. Chayrayku kunanmanta ñawpajmanqa wañuchinaku maqanakus contraykipi kallanqapuni, nispa. 10Chantá rey Asaqa sinch'itapuni phiñarikorqa chay profetaj contrampi, carcelmantaj payta wisq'aykuchimorqa. Jinallatataj chay kutipeqa wakin israelitastapis llakiyta ñak'aricherqa. 11Asa kamachishaspa tukuy ruwasqasnenqa qallariymanta tukukuyninkama qhelqasqa kashan Judamanta, Israelmantawan reyesninkoj librompi. 12Kinsa chunka jisq'onniyoj watastaña kamachishaspa, Asaqa chakisninmanta sinch'ita onqoykorqa. Chaywampis chay onqoynimpi mana Tata Diosmanchu rerqa, manachayqa jampejkunaman. 13Wañuporqataj tawa chunka ujniyoj watastaña kamachishaspa. 14Payta p'ampaykoj aparqanku Davidpa llajtanman, ñawpajmantaña covachata ruwachikusqa, chayman. Ayantataj covachanman churaykuspa, tukuy laya sumajta q'apaj jampista ayanman jich'aykorqanku chay imasta ruwayta yachajkunaj wakichisqankuta. Chaymantataj paypa sutimpi may jatun ninata larwacherqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\