2 CRÓNICAS 17

1Rey Asaj qhepanta churin Josafatqa Judapi kamacherqa, paytaj Israel aylloj contrampi kallpachakorqa. 2Judapi tukuynin jark'achasqa llajtasman soldadosta churarqa, tukuynin Judá suyupi qhawanankupaj, Efraín llajtaspipis, tatan Asaqa Israelmanta qhechurasqa, chaykunapi. 3Tata Diosqa Josafatwan karqa, imaynatachus ñawpa tatan David qallariynimpi ruwasqa ajinata ruwasqanrayku. Josafatqa manapuni yupaycharqachu Baalpa tukuy laya lantisnintaqa. 4Manachayqa tatampa Diosninta mask'arqa, kamachisqasninta junt'aspa, manataj Israel runaspa ruwasqasninkuman jinachu ruwarqa. 5Chayrayku Tata Diosqa Josafatpa makimpi sinch'ita reinota sayacherqa. Judamanta kajkunataj tukuyninku payman t'inkasta aparqanku; chayrayku may qhapaj rikhurerqa, may jatunchasqataj. 6Sonqompitaj mayta kallpachakorqa Tata Diospa ajllasqan ñankunanta qhatinampaj. Judamanta chinkacherqa loma patapi kaj millay lanti yupaychana wasista, jinataj Asera k'ullu lantistapis. 7Kinsa watastaña kamachisqanmanta kacharqa kuraj kamachisnin Ben-hailta, Abdiasta, Zacariasta, Natanaelta, Micaiasta ima, Judá llajtaspi yachachimunankupaj. 8Paykunawantaj kacharqa levitasmanta Semaiasta, Netaniasta, Zebadiasta, Asaelta, Semiramotta, Jonatanta, Adoniasta, Tobiasta, Tob-adoniastawan. Paykunawan rillarqankutaj sacerdotesmanta Elisamawan, Joramwan. 9Paykunaqa Tata Diospa leynin librota apaspa, Judamanta runasman yachachimorqanku. Judapi tukuy llajtasnejta purerqanku, tukuy runasman yachachispa. 10Chaypacha Judá qayllapi kaj tukuy nacionesmanta reyesqa Tata Diosta sinch'ita manchachikorqanku. Chayrayku Josafatpa contrampeqa maqanakuyta mana munarqankuchu. 11Wakin filisteostaj Josafatman t'inkata apamorqanku, qolqetapis impuestota jina. Arabespis apamullarqankutaj qanchis waranqa qanchis pachajniyoj carnerosta, chivosmantapis chay chhikallatataj. 12Josafatqa astawan atiyniyojman tukusharqa. Judapitaj jark'achasqa llajtasta, jinataj poqoykunata jallch'ana llajtastawan ruwacherqa. 13Chantapis Judá llajtaspeqa may ashkha mikhunata jallch'acherqa. Jerusalenpitaj may wapu soldadosnin tiyaporqa. 14Wasi ayllusninkuman jinataj kay jina qhelqasqa karqanku: Judá ayllumantaqa waranqa soldadosta kamachejkunajpa kurajninkoqa Adnas karqa, paywantaj kinsa pachaj waranqa wapu soldados kasharqanku. 15Paypa qhepampi kasharqa kamachej Johanán, iskay pachaj pusaj chunkayoj waranqa soldadoswan. 16Paypa qhepampi Sicrij churin Amasías kasharqa, iskay pachaj waranqa wapu soldadoswan. Kay Amasiasqa payllamanta Tata Diosta sirvikoj churakorqa. 17Benjamín ayllumanta Eliada karqa. Payqa may wapu maqanakoj runa karqa, paywantaj kasharqanku iskay pachaj soldados flechanapaj arcosninkuwan, jinataj jark'akuna escudosninkuwan ima wakisqa. 18Paypa qhepampi kasharqa Jozabad. Paywantaj kasharqanku pachaj pusaj chunkayoj waranqa soldados maqanakunankupajpacha wakisqa. 19Chaykunaqa reypa kamachimpi karqanku, manataj yuparqankuchu, reyqa soldadosta churasqa Judapi jark'achasqa llajtasman, chaykunataqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\