2 CRÓNICAS 19

1Judajpa reynin Josafatqa allillanta Jerusalenpi kamachinan wasiman kutiporqa. 2Chantá Hananij churin profeta Jehú payta taripaj llojsispa, nerqa: Imaraykutaj yanapanki chay sajra runata, munakunkitaj Tata Diospa chay enemigontari? Chayraykumari Tata Diosqa qampaj phiñakun. 3Chaywampis qampi tarikullantaj allin imas, chay Asera lantista kay nacionmanta chinkachisqayki, tukuy sonqoykiwantaj Diosta mask'aj churakusqayki ima, nispa. 4Josafatqa Jerusalenpi tiyakorqa, jinapis kamachiynimpi kasharqanku, chay runasta waturej rejpuni Bersebamantapacha Efraín Orqokama, ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosman paykunata kutichimunampaj. 5Chay jawaqa juezkunata churarqa Judapi tukuy jark'achasqa llajtaspi. 6Chay juezkunamantaj nerqa: Allinta qhawarikuychej imatachus ruwanaykichejta. Manamin pi runaj sutimpichu justiciata ruwankichej, manachayqa Tata Diospa sutimpi, imaraykuchus Payqa qankunawan kashan, justiciata ruwashajtiykichej. 7Ajinaqa, Tata Diosta manchachikuychej, allintataj imatachus ruwashasqaykichejta qhawakuychej, imaraykuchus Señorniykichej Tata Diosqa manamin mana allin kajtaqa qhawallanchu. Payqa mana ujllamanchu kutikun, nitaj lluk'ichikunchu, nispa. 8Jinallatataj Josafatqa Jerusalenpi churarqa wakin levitasta, sacerdotesta, Israel wasi ayllumanta kurajkunata ima, sirvinankupaj Tata Diospa kaj imasninmanta justiciata ruwanankupaj, jinallatataj Jerusalenpi tiyakojkunaj pleitosninkupipis justiciata ruwanankupaj. 9Kay jinatataj kamacherqa: Qankunaqa kay imasta ruwanaykichej tiyan Tata Diosta manchachikuspapuni, cheqa kaywan, tukuy sonqowantaj. 10Runa masisniykichej llajtaspi tiyakojkunamanta quejasta apamusunkichejman: Runa wañuchi juchamanta, leymanta, kamachisqasmanta, yachachiykunamanta, waj ruwanasmanta ima. Ima quejanakullapis kajtin, allintapuni k'amiychej, ama Tata Diospa contrampi juchallinankupaj, Tata Dios ama qankunawan, nitaj paykunawan phiñakunampaj. Chaytachus qankuna ruwankichej chayqa, mana juchayojchu kankichej. 11Kuraj kaj sacerdote Amariasqa Tata Diospa imasnimpi aswan kuraj kanqa. Judá aylloj kurajnintaj Ismaelpa churin Zebadiasqa, imaschus reypaj ruwanas kajmanta churasqa kanqa; levitastaj qankunaj yanapajniykichejkuna kanqanku. Kallpachakuychej ari, ruwajtaj churakuychej. Tata Diostaj allin kajta ruwajwan kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\