2 CRÓNICAS 21

1Josafat wañuporqa, ñawpa tatan Davidpa llajtampitaj p'ampasqa karqa. Paypa cuentanmantataj churin Joram kamacherqa. 2Jorampa wawqesnin Josafatpa churisnin kaykuna karqanku: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Sefatías ima. Tukuyninku Judajpa reynin Josafatpa churisnin karqanku. 3Tatankoqa paykunaman ashkha imasta jaywarisqa, qorimanta kajta, qolqe metalmanta kajta, waj valorniyoj kaj imastapis. Qollarqataj jark'achasqa llajtastapis Judá jallp'api kajkunata. Chaywampis rey jina kamachinataqa Joramman qoporqa kuraj kaj churin kasqanrayku. 4Joramqa tatampa cuentanmanta kamachishaspaña, tukuynin wawqesninta espadawan wañurachicherqa, jinallatataj Israelmanta wakin kamachejkunatapis. 5Kamachiyta qallarishaspaqa, kinsa chunka iskayniyoj watasniyoj karqa, pusaj watastataj Jerusalenpi kamacherqa. 6Payqa ruwarqa, Israelpa reyesnin, jinataj Achabpa ayllumpis ruwarqanku, chay kikinta, warmenqa Achabpa ayllunmanta kasqanrayku. Jinamanta paypa ruwasqasnenqa mana allinchu karqa Tata Diospa qhawaynimpeqa. 7Chaywampis Tata Diosqa mana tukuchiyta munarqachu Davidpa mirayninmanta kajkunataqa, Davidwan tratota ruwasqanrayku, nisqanraykutaj paypaj, miraynimpajpis uj kamachej kanallantapuni k'anchay jina k'ancharinampaj. 8Joram kamachishajtin, Edomqa Judajpa contrampi oqharikorqa, uj reyta churakuspa. 9Chaypacha Joramqa soldados kamachejninkunawan khuska rerqa, maqanakupaj carretasninwan ima. Paywan, maqanakunapaj carretasnimpa kamachejninkukunawan imaqa ch'isin jatarikuspa, maqanakorqanku, edomitaswan muyuykuchikusqankumanta llojsinankupaj. 10Edomtaj chaymantapacha kunankama Judamanta librakorqa. Chay tiempollapitaj Libna llajtapis Jorampa atiyninmanta librakorqa, ñawpa tatasnimpa Diosninkuta saqerparisqanrayku. 11Chay jawaqa Judá orqopi lantispaj wasista ruwacherqa. Payqa juchayoj karqa Jerusalenpi tiyakojkuna Tata Diosta wasanchaspa, lantista yupaychanankupaj, jinataj Judapi tiyakojkunapis Tata Diosmanta karunchakunankupaj. 12Chaypacha Joramqa profeta Eliasmanta uj cartata jap'erqa, chay cartataj nerqa: Ñawpa tatayki Davidpa Señornin Tata Dios nisunki: Mana qanqa tatayki Josafatpa ñankunampichu purinki, nitaj Judajpa reynin Asaj ñankunampichu. 13Manachayqa Israelpa reykunampa ñankunankupi purinki. Qanmin juchayoj kanki Judá, jinataj Jerusalenpi tiyakojkunapis Tata Diosta wasanchanankupaj, imaynatachus Achabpa ayllun ruwarqa, ajinata. Chay jawaqa wawqesniykita, qanmanta aswan allin runasta wañurachicherqanki. 14Chayrayku Tata Diosqa may jatun ñak'ariyta apachimonqa llajtaykiman, churisniykiman, warmisniykiman, jinataj tukuy kapuyniyki patamanwan. 15Qampa pataykimantaj may sinch'i onqoyta apachimonqa. Wijsaykimanta onqosqa rikhurinki, mana sanoyayta, ch'unchulasniyki jawaman llojsinankama, nispa nerqa Eliasqa chay cartapi. 16Chaypacha Tata Diosqa enqhaykorqa filisteosta, arabesta, Etiopíaj qayllanmanta arabestawan Jorampa contrampi phiñakunankupaj. 17Chayrayku Judaman rispa, tukuy jallp'aman junt'aykorqanku, apakaporqankutaj reypa kamachinan wasipi tukuy imas kajta tarisqankuta, wawasninta, warmisnintawan. Joacaz sullk'a kaj churillan qhepakorqa. 18Chaymanta qhepamantaj Tata Diosqa Joramta castigarqa wijsanmanta mana sanoyayta atej onqoywan. 19Ashkha p'unchaykuna pasajtinña iskay watanman jinaqa chay onqoyrayku ch'unchulasnin jawaman llojsiporqanku, may sinch'ita ñak'arispataj wañorqa. Judamanta runasrí jatun ninata mana jap'icherqankuchu paypa sutimpi, imaynatachus ñawpa tatasnimpaj ruwaj kanku, jinata. 20Kinsa chunka iskayniyoj watasniyoj karqa kamachiyta qallarishaspaqa, Jerusalenpitaj pusaj watasta kamacherqa. Wañupusqanmantataj mana pipis waqarqachu. Davidpa llajtampi payta p'ampaykorqanku, jinapis mana, maypichus reyes p'ampakoj kanku, chaypichu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\