2 CRÓNICAS 3

1Salomonqa qallarerqa Tata Diospa Templonta ruwachiyta Jerusalenpi, Moriah Orqopi, maypichus tatan Davidman Tata Dios rikhurerqa, chaypi. Jebuseo Ornanpa erampi karqa, maynejpichus David wakichisqa, chaypi. 2Templota ruwachiyta qallarerqa iskay kaj killamanta iskay kaj p'unchaynimpi, tawa watastaña kamachishaspa. 3Salomonqa Diospa Templompa cimientosninta churacherqa, chayqa kay jina karqa: Sayt'unman iskay chunka qanchisniyoj metros karqa, anchonmantaj jisq'on metros. 4Diospa Templompa ñawpaqempi chay corredorqa karqa sayt'unman jisq'on metros Diospa Templompa anchon jinallataj. Sayayninmanqa jisq'on metrosllataj karqa. Salomonqa chay Temploj ñawpaqempi kaj corredortaqa tukuy ukhunta qoriwan lluch'iykucherqa. 5Chay jatun kaj cuartoj ukhuntaqa pino maderawan qhataykucherqa, chay maderaj patanmantaj ch'uwa qoriwan lluch'iykucherqa, chay qorej patampitaj palmera warawasta, jinataj cadenastawan ruwacherqa. 6Chay tukuyta k'achanchaykucherqa valorniyoj k'acha rumiswan. Chay qori lluch'isqankutaj Parvaimmanta qori karqa. 7Chay cuartoj tukuynin ukhunta ch'uwa qoriwan lluch'iykucherqa: Wajtera k'aspisninta, punkoj pata k'aspisninta, perqasninta, punkusninta ima. Perqasnin patamantaj querubín angelesman rijch'asqata llajllacherqa. 8Salomonqa ruwachillarqataj chay Aswan Santo nisqa cheqatapis. Chayqa sayt'unman jisq'on metros karqa, anchonmantaj Temploj anchon jina jisq'on metrosllataj karqa. Chaytapis sumaj ch'uwa qoriwan lluch'iykuchillarqataj. Chaypajqa iskay chunka waranqa kilosta jina churaykorqanku. 9Sapa uj clavopis libra kuraj jina pesarqa. Patampi kaj cuartospa ukhusninkutapis qoriwan lluch'iykuchillarqataj. 10Chay Aswan Santo nisqa cheqapeqa ruwachillarqataj iskay querubines nisqa lijrasniyoj angelesta; chaykunapis qoriwan lluch'isqallataj karqanku. 11Chay querubinespa iskaynin lijrasnin aysasqaqa jisq'on metrosniyoj karqa. Ujnin kaj lijranqa iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj miderqa, chaytaj wasej perqankama chayarqa. Chay ujnin kaj lijrampis chhikallantaj karqa, chay uj querubimpa lijrampa puntankamataj chayarqa. 12Ajinallatataj chay uj querubimpa ujnin kaj lijrampis cuartoj perqankama chayarqa, chay ujnin kaj lijrantaj chay uj querubimpa lijranman chayarqa, chay uj querubimpa lijrasninwan chhikachajkamalla karqanku. 13Querubinespa lijrasninkoqa tukuypi jisq'on metrosniyoj karqa. Chaykunaqa sayasqa kasharqanku cuartoj chawpinnejman qhawarisqa. 14Chay velo nisqa cortinata ruwacherqa kulli telamanta, puka kulli telamanta, puka telamanta, linomanta ima, chaymantaj iskay querubinesman rijch'akojta awakipaykucherqa. 15Salomonqa iskay sayantasta ruwacherqa chunka sojtayoj metros sayayniyojta jina, Temploj ñawpaqempaj. Patampi kirpanastaj iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj karqa. 16Cadenastapis ruwachillarqataj collaresta jina, chaykunatataj churaykucherqa chay sayantampa puntanman. Ruwachillarqataj pachaj granadasta, chaykunatataj chay cadenasman warkhuykucherqa. 17Chay sayantastataj churacherqa Diospa Templompa ñawpaqenman ujninta pañanman, ujnintataj lloq'enman. Paña kaj sayantataqa Jaquín, nispa suticharqa, lloq'e kajtataj Boaz, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\